Jaka powinna być dobra szkoła?
KIDS FASHION - 100 najciekawszych propozycji. Zobacz...
| Jaka powinna być dobra szkoła?

Jaka powinna być dobra szkoła?

“O szkole dużo książek drukują, ale tylko dla dorosłych; wcale nie pisze się o szkole dla uczniów. To bardzo dziwne. Przecież uczeń tyle godzin spędza w szkole, tak wiele o niej myśli, tyle znajduje w niej radości i smutków”. (J. Korczak)

Przeciętny polski uczeń spędza w szkole codziennie ok. 5 godzin. Coraz częściej ten czas się wydłuża – dzieci zostają po lekcjach na świetlicy lub biorą udział w dodatkowych zajęciach. To dużo czasu, zwłaszcza, że mówimy o okresie życia, który ogromnym stopniu wpływa na to, jak kształtują się pasje, przyzwyczajenia i charakter dziecka. Wybór szkoły bywa więc trudną decyzją, a kryteria jej podejmowania są często niejasne. Media nie ułatwiają sprawy – coraz częściej pojawiają się w nich głosy krytykujące szkołę.

Jaka powinna być dobra szkoła? Dobrze jest zadać sobie pytanie, czego właściwie oczekujemy od tego miejsca. Co szkoła może dać naszemu dziecku, a przed czym chcielibyśmy je uchronić?

Szkoła jest miejscem, w którym uczniowie:

1. Zdobywają wiedzę i umiejętności

Czy dzieci mogą zdobywać w szkole wiedzę przez samodzielne działanie, wycieczki, eksperymenty i dyskusje? Czy “zakuwanie” z podręcznika i wykłady nauczycieli są dominującą formą przekazywania wiedzy? Czy nauczyciele pracujący w szkole lubią to, co robią? Czy uczniowie opowiadają czasem o tym, czego się nauczyli podczas lekcji? Czy chętnie na nie chodzą? Jakie mają możliwości rozwijania swoich zainteresowań w czasie lekcji i po nich?

2. Spędzają czas – mają zapewnioną opiekę i bezpieczeństwo w czasie, gdy rodzice pracują

Czy nauczyciele w szkole interesują się dziećmi, rozmawiają z nimi? Jak przebiega komunikacja między nauczycielami różnych przedmiotów oraz między nauczycielami i rodzicami? Jak pracownicy szkoły reagują na potrzeby dzieci i nietypowe sytuacje?

3. Nawiązują relacje z rówieśnikami i dorosłymi, uczą się komunikacji w grupie oraz współpracy z osobami, które często różnią się od nich

Jak chętnie uczniowie szkoły zwracają się do swoich nauczycieli z nurtującymi ich sprawami? Czy nauczyciele znają imiona i pasje swoich uczniów? Czy pracownicy szkoły zwracają się do siebie i dzieci kulturalnie, z szacunkiem i otwartością? Jak często uczniowie mają okazję pracować w zespole? Jak rozwiązywane są konflikty? Jak wyglądają kontakty i relacje między dziećmi z różnych klas i poziomów?

4. Poznają siebie, kształtują obraz własnej osoby, a często także poczucie własnej wartości

W jakim stopniu nauczyciele respektują indywidualne różnice między uczniami? Czy posługują się stereotypami i etykietkami? Czy zwracają się do uczniów w sposób oceniający, krytyczny, czy raczej otwarty i empatyczny? Czy okazują zainteresowanie uzdolnieniami, zainteresowaniami i problemami poszczególnych uczniów? Jak reagują na nietypowe zachowanie lub łamanie regulaminów?

5. Uczą się stawiać sobie cele i osiągać je (lub realizować cele stawiane przed nimi przez innych)

Jak uczniowie mogą wpłynąć na to, co się z nimi dzieje w szkole? Czy mają świadomość, do czego mogą wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności? Czy potrafią podjąć refleksję nad swoim działaniem, z pomocą rodzica lub nauczyciela znaleźć przyczynę niepowodzenia? Czy mają okazję do poprawy efektów swojej pracy? Czy mogą uzyskać od nauczyciela informację, co poszło im dobrze, a co wymaga dalszych starań?

6. Uczą się radzenia sobie ze stresem oraz publicznych wystąpień

Jak nauczyciele reagują na niepowodzenia ucznia? Co robią, aby pobytowi dziecka w szkole nie towarzyszył stres? Jakie wsparcie oferują uczniowi, który przeżywa lęk, niepokój i tremę?

7. Zdobywają pogląd na funkcjonowanie społeczeństwa i swoje w nim miejsce

Jak podejmowane są decyzje? Czy prawa, potrzeby i przekonania dziecka są w niej respektowane? Czy dziecko może wpłynąć na funkcjonowanie swojej klasy i szkoły, proponować nowe rozwiązania i aktywnie uczestniczyć w ich realizacji? Czy ma poczucie, że jego obecność w szkole coś do niej wnosi? Jak często z przyjemnością i zapałem idzie do szkoły?

Warto pamiętać, że szkoła to przede wszystkim ludzie, a dzieci potrafią się uczyć korzystając z wszystkiego, co je otacza. Każdy z nas skończył jakąś szkołę, a tym, co najbardziej zapadło w pamięć, byli przyjaciele ze szkolnych ławek i jeden, dwóch – czasem więcej – nauczycieli, którzy potrafili do nas dotrzeć. Dziecko, które ma dobrą relację ze swoimi rodzicami, wyniesie z każdej szkoły to, co jest mu potrzebne. I na koniec słowa Korczaka – ku pokrzepieniu, jeżeli szkoła, do której chodzi wasze dziecko nie spełnia wszystkich oczekiwań: “Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało”.

Więcej dobrych artykułów? Kliknij lajk

Katarzyna Mitschke

Współzałożycielka krakowskiej Szkoły Demokratycznej, mentorka. Zainspirowana doświadczeniami Jespera Juula, Marshalla Rosenberga, Arnolda Mindella i A.S. Neilla. Zafascynowana głęboką demokracją. Idealistka z praktycznym zacięciem.
Odwiedź stronę autorki/autora:
Książeczki Pucio – zabawy logopedyczne dla najmłodszych

Książki wspierające wszechstronny rozwój najmłodszych dzieci od wydawnictwa Tekturka

Naprawdę przeciwsłoneczne okulary dla dzieci (Real Kids Shades)

Jaki wpływ na dzieci (i dorosłych) ma czytanie?

Rodzicu zrób z siebie głupka, czyli kilka niezawodnych sposobów na rozładowanie napięcia w relacji z dzieckiem

Wróciliście z wakacji i… musisz odpocząć?

Przejdz do: