Kategorie
Edukacja Edukacja alternatywna

Unschooling to stan umysłu

Unschooling – forma edukacji, w której uczenie się opiera się na zainteresowaniach, potrzebach i celach ucznia. Można spotkać się też z określeniami: naturalne uczenie się, uczenie się prowadzone/kierowane przez dziecko, uczenie się poprzez odkrywanie. (…) Unschooling jest zwykle uważany za rodzaj edukacji domowej, która polega po prostu na edukowaniu dzieci w domu zamiast w szkole. (…) odróżnia się od innych form edukacji domowej tym, że edukacja danego ucznia nie jest kierowana przez nauczyciela ani przez program nauczania. (Wikipedia)