Kategorie
Adaptacja przedszkolna Rozwój społeczny Więź i relacja z dzieckiem

Pre-adaptacja – budujemy most pomiędzy domem a przedszkolem

Proces adaptacji do przedszkola jest jak budowanie mostu pomiędzy domem a placówką przedszkolną. Dziecko potrzebuje czuć się bezpiecznie, przechodząc pomiędzy tymi miejscami. Może mu pomóc zrozumienie etapów adaptacji i stopniowe przechodzenie pomiędzy tymi biegunami.