Kategorie
Dziecko Edukacja Edukacja alternatywna Kontakt z naturą

Edukacja ekologiczna dzieci

Niemalże wszystko, co nas otacza, może być inspiracją do tego, by zaszczepiać w dzieciach ducha ekologii. Celem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do świata, ukształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin i zwierząt, doprowadzenie do zrozumienia miejsca i roli człowieka w przyrodzie. To bardzo szeroki dział wiedzy, który w ciekawy i aktywizujący sposób możemy prezentować dzieciom