Kategorie
Niemowlę

Skoki rozwojowe u dzieci – czym się charakteryzują?

Człowiek rozwija się w sposób płynny i ciągły. Podczas tego procesu zaobserwować można momenty intensywnego rozwoju psycho-fizycznego, które nazywamy skokami rozwojowymi. Są to momenty przełomowe, które wiążą się ze wzmożonymi procesami zachodzącymi w mózgu dziecka oraz jego intensywnym rozwojem psycho-ruchowym.

Kategorie
Wychowanie

Dlaczego warto rozmawiać z dzieckiem na temat intymności i granic osobistych

Za moich czasów przedszkolno-szkolnych, czyli w latach 90, niewiele mówiło się na temat nadużyć seksualnych wobec dzieci. O seksie dowiadywaliśmy się najczęściej od starszych kolegów/koleżanek lub na lekcji „wychowania w rodzinie”, gdzie słowo „penis” powodowało wstyd i wywoływało głupkowaty chichot chłopców i pąsy na twarzach dziewcząt.