marta grafomotoryka

marta grafomotoryka

Z wykształcenia jest nauczycielem terapeutą. Ukończyła pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studia podyplomowe na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. Pracuje jako nauczyciel w szkole podstawowej. Pisze także bloga na temat wspomagania rozwoju dzieci (right-upbringing.blogspot.com). Jest zwolenniczką nurtu pedagogiki serca z takimi wartościami jak zapewnienie dziecku bezwarunkowej akceptacja, miłości oraz poczucia bezpieczeństwa.

Strona www: http://right-upbringing.blogspot.com/

Jak ćwiczyć małe rączki (27 pomysłów)

Leworęczność. Dziecko leworęczne w szkole

Co może zrobić rodzic zanim pośle dziecko do szkoły?