Kategorie
Dziecko Relacje rodzinne

O pożytkach płynących z konfliktów między rodzeństwem

Relacje dziecka z rodzeństwem są ważnym elementem w procesie tzw. socjalizacji oraz budowaniu całego systemu rodzinnego. Pozwalają na zaspokajanie dziecięcej potrzeby przynależności społecznej, a także pomagają w nabywaniu wiedzy o innych i sobie samym. Niejednokrotnie dają możliwość powierzenia dziecięcych trosk i sekretów. Zdarza się, że stanowią fundament przyjaźni na całe życie.