Kategorie
Ekowiadomości

Metale ciężkie w pieluchach jednorazowych

Federacja Konsumentów przeprowadziła test dotyczący zawartości metali szkodliwych dla zdrowia w pieluchach jednorazowych