Kategorie
Rodzina

Do czego są potrzebne stare zabawki?

Jak wykorzystać stare zabawki i zabawy:

opowiedz dziecku o swoich zabawkach. Taka rozmowa może rozszerzyć się na opowieść o historii własnego dzieciństwa.

Kategorie
Rodzina

Zabawki dla małych ekologów

Chcielibyśmy żeby nasze dzieci ciekawił świat, by szukały odpowiedzi na ważne pytania, lubiły spędzać czas w kontakcie z przyrodą, szanowały życie na ziemi i starały się żyć w zgodzie z naturą. Chcielibyśmy też by nauczyły się społecznej odpowiedzialności, ekologicznego stylu życia, rozsądnego dysponowania zasobami.