Kategorie
Wychowanie

Empatia daje realną szansę na zmianę świata, w którym żyjemy

„Empatia” w rozumieniu potocznym to umiejętność wczuwania się w stan wewnętrzny drugiej osoby. W psychologii empatia ma dwie sfery: emocjonalną – definiowaną jako zdolność odczuwania stanów psychicznych innych osób oraz poznawczą, dzięki której możemy przyjąć perspektywę drugiej osoby.