Kategorie
rodzina

Idźcie z dzieckiem do teatru

Czy warto iść do teatru z małym dzieckiem? Oto jest pytanie! Nie dlatego, żeby odpowiedź była trudna! To w najmłodszych latach kształtuje się nasza wrażliwość emocjonalna i estetyczna, warto więc dzieciom dostarczać różnorodnych bodźców – zwłaszcza tych na dobrym poziomie artystycznym.