Kategorie
Wychowanie

Jak ważne jest zaspokajanie potrzeb dziecka?

Każdy z nas dąży do zaspokojenia swoich potrzeb i rozładowania emocji w ten czy inny sposób. Potrzeby i emocje dają nam większą motywację, niż kara czy nagroda. Szczególnie te niezaspokojone