Kategorie
Edukacja alternatywna

Systemy wychowawcze, cz.4 – Jean Piaget

Jean Piaget– psycholog, biolog i epistemolog szwajcarski. Stworzył teorię rozwoju poznawczego, która zrewolucjonizowała sposób myślenia o dziecięcym umyśle.

Na podstawie obserwacji swoich małych dzieci, Piaget wyodrębnił cztery kolejne stadia rozwoju poznawczego.