Kategorie
Ekowiadomości

Na świecie jest coraz więcej osób otyłych

Od lat 80-tych podwoiła się na świecie ilość osób otyłych. W 1980 roku było ok. 5% otyłych mężczyzn i ok. 8% otyłych kobiet. W 2008 roku liczby te wzrosły do 10 i 14 procent

Kategorie
Ekowiadomości

Nawyki żywieniowe dzieci z nadwagą są zdrowsze

Dzieci z nadwagą mają zdrowsze nawyki żywieniowe niż dzieci, które nie mają problemów z otyłością

Kategorie
Dieta naturalna

Nadwaga i otyłość dzieci

Nadwaga jest najpowszechniej występującym problemem zdrowotnym wieku dziecięcego. Najnowsze badania dotyczące sytuacji epidemiologicznej otyłości wśród dzieci dowodzą, że cierpi na nią około 16% dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.