Kategorie
Dieta naturalna

Kuchnia Pięciu Przemian

Cały wszechświat jest ze sobą powiązany i wzajemnie na siebie działa. Aby funkcjonował prawidłowo, powinna być zachowana równowaga. Zatem człowiek będąc mikrokosmosem podlega tym samym prawom co makrokosmos.