Kategorie
Wychowanie

Pozbawiłam się głównych narzędzi władzy rodzicielskiej

Bezsilność. Gdybym miała wskazać uczucia, które kojarzą mi się z rodzicielstwem, ona zajęłaby wysokie miejsce. Nie dlatego, że jestem Matką Polką Wiecznie Sfrustrowaną. Nie ma jednak w moim życiu żadnego innego obszaru, w którym czyjaś potrzeba niezależności byłaby tak silna i tak żywo okazywana