Kategorie
Edukacja Edukacja alternatywna

Wewnętrzna dyscyplina, czyli rzecz o posłuszeństwie w ujęciu pedagogiki Montessori

Czasami słyszymy: „moje dziecko jest niegrzeczne, bo nie chce mnie słuchać”. Nie lubię stosować terminów „grzeczny” i „niegrzeczny” w odniesieniu do dzieci. Dorosły, który je wypowiada, zazwyczaj wie, co ma na myśli, ale dzieci (szczególnie w wieku przedszkolnym) nie do końca rozumieją, co tak naprawdę te słowa znaczą. Mogą z nimi kojarzyć tylko niektóre zachowania, np.: grzeczny to znaczy ten, który siedzi cicho, gdy dorośli rozmawiają. Ponadto pojęcie „grzeczny” często jest bardzo względne – czy jako grzeczne określane jest to dziecko, które po prostu spełnia nasze oczekiwania?

Kategorie
Edukacja Edukacja alternatywna

O matematyce w ujęciu pedagogiki Montessori

Matematyka to rodzaj narzędzia, które pomaga zrozumieć nam świat wokół nas oraz tłumaczy prawa natury. Matematyka jest obecna w naturze, jak i w środowisku stworzonym przez człowieka. Człowiek użył praw natury do tworzenia swojego otoczenia. Dlatego też matematyka jest obecna w sztuce, nauce, technice

Kategorie
Edukacja Edukacja alternatywna

Jak dorosły powinien przygotować się do edukacji dzieci? Nauczanie z punktu widzenia pedagogiki Montessori

Pojęcie edukacji w pedagogice Montessori rozumiane jest nie jako nauczanie, ale budowanie na potencjale dzieci

Kategorie
Wychowanie

Zabawa w życie – dzieci uczą się przez naśladowanie dorosłych

Ćwiczenia życia praktycznego są bardzo ważne, ponieważ ich celem jest adaptacja dziecka do otaczającego je świata oraz zaspokojenie potrzeb rozwojowych, takich jak np. tendencja do naśladowania, niezależności