Kategorie
Ekowiadomości

Prawo ojca do przerwy… na karmienie piersią

We wrześniu zapadł wyrok, stwierdzający, że hiszpańscy ojcowie mają prawo do „przerwy na karmienie piersią”

We wrześniu Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że hiszpańscy ojcowie mają prawo do „przerwy na karmienie piersią. Oznacza to, że ojciec będący pracownikiem najemnym ma takie samo prawo do przerwy zwanej „przerwą na karmienie” jak matka dziecka.

Z Kodeksu pracy obowiązującego w Hiszpanii wynika, że matka będąca pracownicą najemną może skorzystać z przerwy na karmienie w ciągu pierwszych 9 miesięcy po urodzeniu dziecka. Takie prawo ma także ojciec w przypadku, gdy obydwoje pracują. Dotychczas obowiązujące prawo nie pozwalało ojcom na korzystanie z przerw w pracy, jeśli matka dziecka nie pracowała lub była samozatrudniona. Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu ograniczanie karmienia piersią tylko do kobiet nazwał nieuzasadnioną dyskryminacją ze względu na płeć.

W praktyce wyrok oznacza, że w Hiszpanii ojcowie dzieci, podobnie jak matki, będą mogli opuścić miejsce pracy dwa razy dziennie (łącznie na godzinę) lub skrócić sobie czas pracy o 30 minut przez pierwszych 9 miesięcy życia dziecka w związku z „przerwą na karmienie”.

Przypominamy, iż zgodnie z naszymi przepisami tylko kobiety-pracownice mogą korzystać z przerwy na karmienie, i to pod warunkiem, że dziecko jest karmione piersią (art. 187 § 1 K.p.).

Więcej na: www.eporady24.pl

Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.