Kategorie
NATULI

Czy szkoła rodzenia jest potrzebna?

Obecnie, kobiety rodzące zamiast biernie czekać na polecenia i pomoc wykwalifikowanego personelu medycznego, coraz częściej domagają się tego, by aktywnie uczestniczyć w swoim porodzie, a nie być jedynie jego częścią. Rodzącym nie wystarcza samo przetrwanie porodu, wiele z nich rozumie, że same mogą nim pokierować i sprawić, że jego przebieg będzie krótszy i mniej uciążliwy.