Kategorie
Ekowiadomości

Akcja Ekoszkoły – zbieramy niepotrzebne telefony komórkowe

Zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w Akcji Ekoszkoły, której celem jest zbiórka niepotrzebnych telefonów komórkowych

Zapraszamy wszystkie szkoły do wzięcia udziału w Akcji  Ekoszkoły, której celem jest zbiórka niepotrzebnych już użytkownikom telefonów komórkowych. W zamian za nie szkoły otrzymują sprzęt sportowy, pomoce edukacyjne i naukowe.

W ramach Akcji organizatorzy dostarczają szkołom materiały informacyjne na temat zmian w środowisku naturalnym powodowanych szkodliwą działalnością człowieka. Pozwalają one w przystępny sposób uświadomić uczniom skutki nieodpowiedzialnego gospodarowania sprzętem elektronicznym oraz przedstawiają możliwości jej ponownego, zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania.
Poprzez prowadzoną w szkołach Akcję Ekoszkoły pomagamy uczniom zrozumieć, że ich działania w domu, szkole i w konsekwencji w ich późniejszym życiu mają realny wpływ na środowisko w jakim żyją.

Korzyści wynikające z przystąpienia do Akcji mają wymiar:

 • ekonomiczny – w postaci nagród dla szkół,
 • ekologiczny – pozwalający poprzez recykling telefonów komórkowych zredukować poziom zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 • edukacyjny –  mający na celu podnoszenie świadomości młodzieży szkolnej w dziedzinie ekologii .

Więcej na: www.ekoszkoly.pl

  Avatar photo

  Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

  Redakcja NATULI Dzieci są ważne

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.