Kategorie
NATULI

Znieczulenie zewnątrzoponowe przy porodzie

W ostatnich latach zauważalny jest wzrost częstości zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego przy porodzie. Jest to metoda farmakologiczna, która ma na celu zlikwidowanie bólu porodowego. Prawdopodobnie dzięki temu ten rodzaj znieczulenia jest częściej wybierany przez kobiety niż metody naturalne, które służą łagodzeniu, a nie całkowitemu zniesieniu odczuwania skurczów porodowych.

Zastosowanie farmakologii podczas narodzin dziecka w zdrowej, fizjologicznej ciąży i prawidłowym przebiegu porodu w postaci znieczulenia czy wlewu oksytocyny tylko w celu przyśpieszenia akcji porodowej bez wskazań medycznych może spowodować tzw. kaskadę interwencji medycznych. Mówimy o niej, gdy niepożądany skutek medycznej interwencji w prawidłowo przebiegającym porodzie w ciąży o małym ryzyku staje się przyczyną kolejnej interwencji.

Uwaga! Reklama do czytania

Poród naturalny

Świadome przygotowanie się do cudu narodzin.

Cesarskie cięcie i poród po cięciu cesarskim

Pomoc i wsparcie przy CC i VBAC

Tylko dobre książki dla dzieci i rodziców | Księgarnia Natuli

Zastosowanie dolędźwiowego znieczulenia przy porodzie drogami natury:

  • może zmniejszyć wydzielanie oksytocyny, hormonu odpowiedzialnego za czynność skurczową macicy, a tym samym zahamować postęp porodu. W wyniku tego może zaistnieć konieczność podania dożylnego wlewu syntetycznej oksytocyny i potrzeba monitorowania czynności pracy serca dziecka
  • wiąże się z unieruchomieniem rodzącej pod aparaturą monitorującą pracę serca dziecka (tzw. zapis KTG) po podaniu leku, a tym samym ograniczeniem jej aktywności i poczucia sprawstwa
  • bywa przyczyną nieefektywnego parcia w II okresie porodu (okresu wypierania dziecka)  – rodząca może mieć trudności z rozpoznaniem szczytu skurczu i mieć mniej siły na efektywne parcie
  • wpływa na nieefektywne kurczenie się macicy, co może przyczynić się do wydłużenia II okresu porodu i konieczności zabiegowego jego zakończenia (badania przytoczone przez fundację Rodzić po Ludzku)
  • może wpływać na opóźnienie pierwszego kontaktu z dzieckiem, gdy po podaniu znieczulenia dojdzie do komplikacji okołoporodowych
  • związane jest ze zmianami zachowania noworodka w ocenie skali NBAS (Skala Oceny Zachowań Noworodka). Dzieci po porodach z interwencją farmakologiczną były bardziej drażliwe, miały mniejszą dojrzałość motoryczną, a także uboższe reakcje na bodźce w pierwszym miesiącu życia
  • wiąże się z mikrozmianami neurologicznymi w procesie tworzenia neuronów i receptorów mogących mieć wpływ na późniejsze kształtowanie się zachowań
  • jest jednym z przeciwwskazań do porodu w wodzie
  • wiąże się z możliwością spadku ciśnienia tętniczego rodzącej z powodu rozszerzenia naczyń obwodowych w dolnej części ciała i utrudnienia przepływów w żyle głównej dolnej.

Nowa dyscyplina. Ciepłe, spokojne i pewne wychowanie od małego dziecka do nastolatka

Jak być przewodnikiem dziecka i odpowiedzialnie orientować je w tym chaotycznym świecie. 
Autor mówi: rodzice, nie warto wdawać się w negocjacje, ciągle prosić, stawiać tylu pytań. Mamy inne rozwiązania, znacznie skuteczniejsze i korzystniejsze dla naszych relacji z dziećmi. Stoi za nimi nowa dyscyplina. I wcale nie trzeba być przy tym surowym.

CHCESZ? KLIKNIJ!

Foto

Avatar photo

Autor/ka: Izabela Komosa

Spełniona mama 4-letniej Nadii, przyjętej przez babcię, położną. Z wykształcenia psycholog, a obecnie studentka położnictwa na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Jako dyplomowana doula i instruktor ogólnopolskiego programu "Aktywne 9 Miesięcy" współprowadzi z mamą, położną, szkołę rodzenia AKUSZERKA (www.rodzimy.pl) .Fascynatka naturalnych porodów, psychologii prenatalnej i wszystkiego, co wiąże się z tematyką świadomych narodzin, zarówno w aspekcie fizycznym jak i emocjonalnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.