Kategorie
Macierzyństwo i ojcostwo Rodzicielstwo

17 ważnych pytań o rodzicielstwo

Pytania i odpowiedzi, które mogą stanowić kompas wskazujący drogę do empatycznego rodzicielstwa, opartego na poszanowaniu uczuć i potrzeb dziecka oraz dorosłego.

Kategorie
wychowanie

5 rzeczy, o których warto pamiętać rozmawiając z dzieckiem

Herta Müller pisała: „Dziesięć palców nie zamieni się w ideę”. Jest to dla mnie zdanie ukazujące przepaść pomiędzy naszymi najgłębszymi pragnieniami i tęsknotami a prozą życia, realiami i trudnościami, kiedy chcemy postępować według naszych wartości i urzeczywistniać je. Przyjemnie się czyta książki Marshalla Rosenberga, NVC wydaje się łatwe i osiągalne, lecz gdy stajemy wobec realnych sytuacji, tak trudno znaleźć drogę i te „właściwe” słowa – te, które dokładnie wyrażają naszą intencję, empatię i szacunek do drugiego człowieka – do dziecka.

Kategorie
Edukacja alternatywna

Co w szkole/przedszkolu zależy od nauczyciela?

Ilość literatury na temat postawy i roli nauczyciela w edukacji świadczy o zrozumieniu wagi jego indywidualności i osobowości. Często przywoływany jest w niej kontekst prawa oświatowego i jego wymagań, ale też wyzwań współczesnego świata oraz potrzeb uczniów.

Kategorie
wychowanie

Jak w zgodzie ze sobą zatrzymywać agresję fizyczną i werbalną dziecka?

Czasem słyszę wypowiedzi, które świadczą o tym, że wiele osób rozumie NVC w kontakcie z dzieckiem jako pozwolenie na wszystko i natychmiastowe zaspokajanie pojawiających się potrzeb. Wyjaśnienia brzmią mniej więcej tak: „Bo dziecko ma taką potrzebę” – „potrzebę” sypania piaskiem w inną osobę, “potrzebę” zaglądania do cudzej torebki, “potrzebę” zabrania cudzej zabawki.

Kategorie
wychowanie

Jak wspierać rozwój mózgu dziecka – w świetle odkryć współczesnej neurobiologii

Wydaje się, że nikogo już nie trzeba przekonywać do tezy, jak istotne jest budowanie bezpiecznej więzi rodzica/opiekuna z dzieckiem. Mózgi dzieci otoczonych troską i miłością, głaskanych, dotykanych i kołysanych w stabilnym i przewidywalnym a jednocześnie stymulującym środowisku rozwijają się najpełniej i najlepiej. Uczą się, że relacje są bezpieczne, uczą się być w kontakcie emocjonalnym.