Kategorie
Ekowiadomości

Brazylijskie prawo stawia na bliskość

Prawo brazylijskie zakazuje zachowań osłabiających więzi między rozwiedzionymi rodzicami a dziećmi

Prawo brazylijskie zakazuje zachowań osłabiających więzi między rozwiedzionymi rodzicami a dziećmi – tzw. alienacji rodzicielskiej. Jest to świadome albo nieświadome oddziaływanie na kontakt z dzieckiem, które zaburza relacje macierzyńskie lub ojcowskie. Zalicza się do nich m.in:

  • utrudnianie sprawowania władzy rodzicielskiej
  • wpływanie na obniżenie autorytetu rodzica w oczach dziecka
  • okłamywanie dziecka w sprawach dotyczących rodziców i dziadków
  • ukrywanie przed rodzicem istotnych informacji na temat dziecka (miejsce zamieszkania, stan zdrowia, edukacja).

Ustawa parlamentu brazylijskiego za takie postępowanie przewiduje kary w postaci grzywny, specjalnego nadzoru, zmiany opiekuna prawnego dziecka, jego miejsca stałego pobytu a nawet systemu sprawowania władzy. Nowe przepisy prawa nie zapobiegają przyczynom alienacji, ale pozwalają minimalizować emocjonalne skutki rozwodu rodziców, który dla dziecka zawsze jest trudnym doświadczeniem.

Foto

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne


Mądry rodzic, bo czyta…

Sprawdź, co dobrego wydaliśmy ostatnio w Natuli.

Czytamy 1000 książek rocznie, by wybrać dla ciebie te najlepsze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.