Kategorie
Ekowiadomości

Chemikalia i autyzm

Naukowcy ostrzegają, że gwałtowny wzrost liczby dzieci autystycznych może być częściowo spowodowany narażeniem na toksyczne chemikalia. Kobiety w ciąży, niemowlęta i małe dzieci są szczególnie zagrożone szkodliwym działaniem toksyn.

Według Amerykańskiej Państwowej Akademii Nauk, 3% zaburzeń neurobehawioralnych występujących u dzieci – takich jak autyzm i ADHD – jest powodowanych przez obecne wokół nas toksyczne chemikalia, dalsze 25% jest powodowanych przez czynniki genetyczne i środowiskowe. Nieznane są dokładne przyczyny tych ostatnich.

Donna Ferullo, dyrektor ds. badań w programie Towarzystwa Autyzmu podkreśla, że „ołów, rtęć i inne chemikalia neurotoksyczne mają ogromny wpływ na rozwój mózgu na poziomach, które były kiedyś uważane za bezpieczne. Złożona kombinacja małych mózgów sprawia, że osiągają one punkt krytyczny”.

Autyzm jest najszybciej rozwijającą się rozwojową niepełnosprawnością na świecie i genetyka nie jest w stanie wyjaśnić tej tendencji. Jako możliwe przyczyny podaje się interakcje między genami podatności i otaczającą nas chemię.

Ferullo dodaje, że „matka mająca kontakt z BPA, rtęcią, ftalanami i bromowanymi środkami zmniejszającymi palność, rodzi dziecko z 200 zanieczyszczeniami, obecnymi we krwi pępowinowej”. Ponadto mózg dziecka jest niezwykle wrażliwy na wpływ środowiska, począwszy od życia płodowego, poprzez dzieciństwo, aż po dorosłość.

Groźne chemikalia

Najnowszy raport o najbardziej toksycznych chemikaliach podejrzanych o powodowanie autyzmu oraz problemów rozwojowych u dzieci, został właśnie opublikowany przez amerykańskie Centrum Zdrowia Środowiskowego Dziecka – Children’s Environmental Health Center (CEHC), przy nowojorskim szpitalu Mount Sinai.

10 głównych chemikaliów, które podejrzewane są o przyczynienie się do autyzmu:

  • ołów;
  • metylortęć – występuje w zanieczyszczonym powietrzu jako skutek spalania odpadów zawierających rtęć nieorganiczną oraz spalania paliw kopalnych, zwłaszcza węgla;
  • polichlorowany bifenyl (PCB) – był szeroko stosowany jako płyn chłodzący w transformatorach, kondensatorach i silnikach elektrycznych (produkcja PCB została zakazana przez USA w 1979 roku, przez Konwencję Sztokholmską w 2001 roku);
  • fosforoorganiczne pestycydy – estry kwasu fosforowego, czyli rozpuszczalniki, plastyfikatory;
  • chloroorganiczne pestycydy – występują w środkach owadobójczych, stosowanych w rolnictwie, medycynie, przemyśle i gospodarstwach domowych;
  • chemikalia zaburzające gospodarkę hormonalną;
  • spaliny samochodowe;
  • wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne – występują w silnie zanieczyszczonym powietrzu;
  • bromowane substancje zmniejszające palność – powszechnie stosowane w produktach elektronicznych jako środki zmniejszające palność produktów, stosowane także w wyrobach włókienniczych, przy produkcji tworzyw sztucznych i mebli;
  • związki perfluorowane – posiadają unikalne właściwości, które sprawiają, że materiały są odporne na plamy, olej i wodę; szeroko stosowane są w różnych aplikacjach.

Źródło: inhabitots.com
Foto

Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne

1 odpowiedź na “Chemikalia i autyzm”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.