| Dzieci a rozwód: walka o dziecko czy dobro dziecka?

Dzieci a rozwód: walka o dziecko czy dobro dziecka?

W Polsce obecnie rozpada się już co trzecie małżeństwo. W przypadku podjęcia decyzji o rozwodzie sąd orzeka, który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego, rozstrzyga o sposobie podziału majątku oraz władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.

O ile w dwóch pierwszych przypadkach warto zdać się na adwokata od rozwodów, o tyle w przypadku dziecka rolę nadrzędną powinno odgrywać przede wszystkim jego dobro. Jakie decyzje w sprawie dzieci może podjąć sąd i które z nich będzie najlepsze dla Twojego dziecka?

Dobro dzieci przy rozwodzie – spróbujcie się porozumieć

Uregulowanie władzy rodzicielskiej jest najczęściej kwestią sporną. Małżonkowie nie chcą oddać swojemu byłemu partnerowi dziecka kierowani przeświadczeniem, że wychowają je lepiej i zapewnią mu lepsze warunki do życia, nauki, rozwoju. Zdarza się jednak tak, że pomimo rozpadu pożycia małżonkowie pozostają w dobrych relacjach, a interes dziecka jest dla nich kwestią absolutnie nadrzędną.

W takim wypadku mogą zawrzeć porozumienie, na którym sąd oprze swoją decyzję. Oczywiście pod warunkiem, że przygotowana przez nich ugoda w żaden sposób nie będzie godziła w dobro dziecka.

Porozumienie pomiędzy małżonkami powinno określać sposób wykonywania władzy rodzicielskiej (opieki nad osobą, majątkiem oraz wychowaniem dziecka), utrzymywania kontaktów z dzieckiem (odwiedzin, spotkań, wycieczek poza miejsce pobytu dziecka, rozmów telefonicznych), wymiany informacji dotyczących postępów w nauce, jego rozwoju, a także regulowania obowiązku alimentacyjnego. Co więcej, jeśli władza rodzicielska miałaby być sprawowana przez oboje rodziców, w umowie musi się znaleźć informacja o miejscu zamieszkania dziecka.

Dziecko z ojcem czy z matką – rozdział praw

Jeżeli pomiędzy małżonkami nie ma zgody co do tego, które z nich i w jakim stopniu będzie sprawowało pieczę nad dzieckiem, lub też ich porozumienie pozostaje w sprzeczności z interesem dziecka, o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem decyduje sąd. W tym wypadku może nastąpić kilka rozstrzygnięć:

Wspólna opieka

Najczęściej sąd uwzględnia prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców i opiekę powierza mężowi i żonie. Oczywiście wiąże się to z ustaleniem, z którym z rodziców dziecko będzie mieszkało na stałe.

Ograniczenie władzy

Może się również zdarzyć, że sąd postanowi przyznać prawo do opieki jednemu z małżonków, tym samym ograniczając władzę drugiego do określonych obowiązków i uprawnień. Należy pamiętać, że w tym wypadku drugi z małżonków traci prawo do bycia przedstawicielem ustawowym dziecka. Oznacza to, że nie może on decydować o sposobie jego leczenia, w tym przeprowadzaniu operacji i zabiegów, wydawać zgody na udział w zawodach czy konkursach, być gwarantem zawieranych przez dziecko umów.

Pozbawienie władzy

Jeżeli dobro dziecka jest zagrożone a rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, zaniedbują swoje obowiązki względem dziecka lub też trwale się nim nie interesują, sąd może zadecydować o zawieszeniu wykonywania władzy rodzicielskiej w stosunku do jednego lub obojga rodziców, a nawet o jej całkowitym pozbawieniu.

W sytuacji gdy sąd uznaje, że dobro dziecka jest zagrożone, może podjąć odpowiednie działania: skierować rodziców na terapię, a dziecko do placówki wsparcia dziennego, zdecydować się na wprowadzenie kuratora sądowego lub asystenta rodziny. Jeżeli doprowadzi to do zmiany sytuacji w rodzinie i pozytywnie wpłynie na sposób, w jaki rodzice wykonują swoje obowiązki, sąd może zadecydować o przywróceniu władzy rodzicielskiej jednemu lub obojgu małżonkom.

Spór

Zdarzają się również sytuacje skrajne: rodzice decydują się na walkę o dziecko. Choć decyzja ta najczęściej wynika ze szlachetnych pobudek i miłości do dziecka, jej konsekwencje mogą okazać się dla niego wyjątkowo nieprzyjemne. Rozwód rodziców to dla dziecka zawsze bardzo trudne przeżycie. Walka o nie dodatkowo oznacza długie i szczegółowe postępowanie dowodowe, którego celem jest ustalenie, który z rodziców będzie lepszym opiekunem. Warto pamiętać, że proces ten nie będzie się ograniczał do zeznań świadków i specjalistów. Dla dziecka oznacza to wizyty w profesjonalnych ośrodkach diagnostycznych, wywiady prowadzone przez kuratorów sądowych i psychologów.

To, jak duży wpływ na psychikę dziecka będzie miał rozwód rodziców, zależy w dużej mierze od atmosfery, w jakiej małżonkowie się rozstają. Choć w sytuacji rozpadu pożycia i związanych z tym zdrad, kłótni czy aktów przemocy trudno zachować spokój i nie dać się ponieść emocjom, z całą pewnością warto pamiętać o kosztach, jakie przy długotrwałych sporach poniesie dziecko.

Kontakt do adwokata:

Kancelaria Radcy Prawnego
Magdaleny Kowalik
http://mk-kancelaria.com.pl/


Dzieci są ważne

Redakcja serwisu dziecisawazne.pl.
Odwiedź stronę autorki/autora: https://dziecisawazne.pl/
Książeczki Pucio – zabawy logopedyczne dla najmłodszych

Książki wspierające wszechstronny rozwój najmłodszych dzieci od wydawnictwa Tekturka

Naprawdę przeciwsłoneczne okulary dla dzieci (Real Kids Shades)

Parentyfikacja. O dramacie dzielnych dzieci

3 niecodzienne sposoby na owoce w diecie dziecka

Juul na poniedziałek, cz. 85 – Przychodzi taki czas, kiedy rodzic powinien odpuścić

Przejdz do: