Kategorie
Ekowiadomości

Komisja Europejska o szkodliwości BPA…

List wysłany przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską do Komisji Europejskiej w sprawie szkodliwości stosowania BPA w blaszanych puszkach

Pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie szkodliwości stosowania BPA w blaszanych puszkach

prof. Lena Kolarska-Bobińska (europosłanka Parlamentu Europejskiego)

W dniu 26 listopada 2010 r. Komisja Europejska ogłosiła, że zamierza wprowadzić zakaz wykorzystywania bisfenolu A (BPA) do produkcji butelek dla niemowląt, który będzie obowiązywał od dnia 1 czerwca 2011 r. Zgadzam się z Komisją co do tego, że „jest to dobra wiadomość dla europejskich konsumentów” oraz że BPA był niepotrzebną i prawdopodobnie szkodliwą substancją wykorzystywaną w produkcji butelek dla niemowląt.
Jest to również niepotrzebna i prawdopodobnie szkodliwa substancja służąca do wytwarzania innych opakowań produktów żywnościowych, a zwłaszcza blaszanych puszek. Każdego dnia miliony obywateli UE konsumują warzywa, owoce i inne produkty żywnościowe sprzedawane w blaszanych puszkach, w skład których wchodzi BPA. Większość z nich nie wie o tym, że puszki powleka się BPA, i jest przekonanych, że wykonuje się je wyłącznie z metalu. Produkty są
konsumowane zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci, a wszystkie te osoby są narażone na spożycie BPA.
W związku z tym, ponieważ wykonaliśmy już pierwszy krok, zakazując sprzedaży butelek z BPA w celu ochrony naszych dzieci, uważam, że słusznym posunięciem byłoby wyeliminowanie BPA również z blaszanych puszek.
  1. Czy Komisja może powiedzieć, jak ocenia obecność BPA w blaszanych puszkach pod względem bezpieczeństwa?
  2. Jaką ilość produktów puszkowanych, według oceny Komisji, może skonsumować obywatel UE w ciągu tygodnia, aby poziom spożycia BPA nie był zbyt wysoki? Jedna blaszana puszka może mieścić się w limicie bezpieczeństwa, ale jaki będzie skumulowany wpływ spożycia większej ilości produktów puszkowanych?
  3. Czy Komisja wprowadzi zakaz wykorzystywania BPA do produkcji blaszanych puszek?


Odpowiedź udzielona przez komisarza Johna Dallego w imieniu Komisji

  1. W ocenach ryzyka w sprawie bisfenolu A (BPA) z 2006 r. i 2010 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) stwierdził, że obecne stosowanie BPA w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie stanowi zagrożenia dla ogółu ludności. Opinie EFSA zawierają jednak elementy, w oparciu o które można stwierdzić szczególną wrażliwość niemowląt i nie można całkowicie wykluczyć zagrożenia dla tej grupy. W związku z tym, stosując zasadę ostrożności, w swojej decyzji w ramach zarządzania ryzykiem Komisja zaproponowała wprowadzenie zakazu ograniczonego do butelek do karmienia niemowląt.
    Opierając się na opiniach EFSA w sprawie BPA z 2006 r. i 2010 r., Komisja uważa, że narażenie na BPA za pośrednictwem żywności i napojów w puszkach nie stanowi zagrożenia dla zdrowia dorosłych i małych dzieci.
  2. W opinii z listopada 2006 r. EFSA ocenił szacunkowe narażenie na BPA za pośrednictwem żywności i napojów w puszkach. W opinii zawarto ostrożne dane szacunkowe dotyczące potencjalnego narażenia, wynoszące 1,2 mikrograma BPA na kilogram (kg) masy ciała dziennie w przypadku dorosłych i 4,4 mikrograma BPA na kg masy ciała w przypadku dzieci. Dane szacunkowe oparto na założeniu, że dzienne spożycie jest stosunkowo wysokie i wynosi odpowiednio 1 kg żywności w puszkach i 2 litry napojów w puszkach w przypadku dorosłych oraz 2 kg produktów w puszkach w przypadku dzieci.
    W ostatnim czasie podczas wspólnego posiedzenia ekspertów FAO/WHO mającego na celu przegląd aspektów toksykologicznych i zdrowotnych w odniesieniu do bisfenolu A opracowano inne, bardziej realistyczne dane szacunkowe, w których średnie dzienne narażenie określono jako 0,01 mikrograma BPA na kilogram masy ciała w przypadku małych dzieci i 0,4 mikrograma BPA na kg masy ciała w przypadku dorosłych.
  3. Komisja nie uważa, by na chwilę obecną wprowadzanie środków prawnych wykraczających poza zakaz stosowania BPA w butelkach do karmienia niemowląt było naukowo uzasadnione.
Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne


Mądry rodzic, bo czyta…

Sprawdź, co dobrego wydaliśmy ostatnio w Natuli.

Czytamy 1000 książek rocznie, by wybrać dla ciebie te najlepsze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.