Kategorie
Produkty Rzeczy dla dzieci

Kreatywne szkoły – czyli przyszłość edukacji według Kena Robinsona

Ken Robinson to jedna z tych osób, które nie boją się stawiać odważnych tez na temat współczesnego systemu edukacji. Jego przemówienie o tym, jak szkoły zabijają naturalną, dziecięcą kreatywność, jest najpopularniejszym wystąpieniem w historii konferencji TED, które obejrzało do tej pory 35 mln widzów. Polski czytelnik od kilku tygodni ma szansę lepiej zapoznać się z poglądami tego wyjątkowego badacza. Pod koniec września, nakładem wydawnictwa Element, ukazała się jego książka „Kreatywne szkoły”. To potężna dawka odżywczego fermentu, który może doprowadzić do rewolucji.

Bo pytanie, które stawia Robinson już na samym początku swojej książki, brzmi następująco: „Czy martwisz się o edukację?”. On tak, dlatego zachęca wszystkich, którzy oczekują rzeczywistych zmian w systemach edukacyjnych na całym świecie do tego, by stali się częścią ruchu na rzecz bardziej holistycznego podejścia, w którym pielęgnuje się zróżnicowane talenty wszystkich naszych dzieci.

„Kimkolwiek i gdziekolwiek jesteś, masz szansę by zmienić system” – pisze Robinson we wstępie swojej książki i pokazuje przykłady zachodzących już w tym momencie zmian. „Na całym świecie jest dużo świetnych szkół, wspaniałych nauczycieli i inspirujących liderów, którzy kreatywnie pracują, by zapewnić uczniom taką edukację, jakiej potrzebują – spersonalizowaną, wrażliwą i zorientowaną na społeczności. Są całe okręgi, a nawet krajowe systemy oświaty, które zmierzają w tym samym kierunku. Ludzie na każdym szczeblu tych systemów wywierają nacisk, by wprowadzać zmiany, za którymi się opowiadam”.

Jak zrozumieć małe dziecko

Poradnik pomagający w codziennej opiece nad Twoim dzieckiem

Zobacz w księgarni Natuli.pl

Kwestia polega na tym, by tworzyć reformy, wynikające z głębokiej refleksji na temat tego, jak ludzie naprawdę się uczą i jak działają szkoły. Zamiast trwać w przestarzałym przemysłowym modelu edukacji, jesteśmy w stanie wdrożyć wysoce spersonalizowany, ekologiczny model, wykorzystujący możliwości XXI wieku, który przygotowałby uczniów do wyzwań współczesnego świata. Pytanie, czy mamy w sobie dość odwagi i determinacji, by tego dokonać?


„Kreatywne szkoły” Kena Robinsona w natuli.pl

W książce Robinsona znajdziemy masę przykładów, przełomowych badań i rekomendacji profesjonalistów z całego świata, które mogą być inspiracją dla nauczycieli, rodziców, dyrektorów szkół i decydentów do tego, by na nowo przemyśleć prawdziwą naturę i cele edukacji. Wyrosła z głębokiej wiary w to, że zmiana jest możliwa, nie pozostawia nas z pustym pytaniem: „co dalej?”, ale podaje rozwiązania, które nie mogą już dłużej czekać na właściwy moment. To odżywczy ferment, który pozwala przejrzeć na oczy i podjąć właściwe kroki ku temu, by zmiana mogła wydarzyć się już teraz. To prawdziwa inspiracja do tego, by zacząć działać.

Nowa dyscyplina. Ciepłe, spokojne i pewne wychowanie od małego dziecka do nastolatka

Jak być przewodnikiem dziecka i odpowiedzialnie orientować je w tym chaotycznym świecie. 
Autor mówi: rodzice, nie warto wdawać się w negocjacje, ciągle prosić, stawiać tylu pytań. Mamy inne rozwiązania, znacznie skuteczniejsze i korzystniejsze dla naszych relacji z dziećmi. Stoi za nimi nowa dyscyplina. I wcale nie trzeba być przy tym surowym.

CHCESZ? KLIKNIJ!

Fragment książki Kreatywne Szkoły Kena Robinsona

„Wprowadzenie” 

W tej książce chcę pokazać, w jaki sposób kultura standaryzacji krzywdzi uczniów i szkoły, oraz zaprezentować inny sposób myślenia o edukacji. Chcę także pokazać, że kimkolwiek i gdziekolwiek jesteś, masz siłę, by zmieniać system. Zmiany już zachodzą. Na całym świecie jest dużo świetnych szkół, wspaniałych nauczycieli i inspirujących liderów, którzy kreatywnie pracują, by zapewnić uczniom taką edukację, jakiej potrzebują – spersonalizowaną, wrażliwą i zorientowaną na społeczności. Są całe okręgi, a nawet krajowe systemy oświaty, które zmierzają w tym samym kierunku. Ludzie na każdym szczeblu tych systemów wywierają nacisk, by wprowadzać zmiany, za którymi się opowiadam.

(…)

Co zatem możesz zrobić? Niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, nauczycielem, rodzicem, dyrektorem placówki czy decydentem, jeśli w jakikolwiek sposób jesteś zaangażowany w edukację, możesz być częścią zmiany. W tym celu potrzebujesz trzech form zrozumienia:   k r y t y k i   obecnego stanu rzeczy,   w i z j i   tego, jak edukacja powinna wyglądać, oraz   t e o r i i   z m i a n y,  aby wiedzieć, jak przejść od pierwszej do drugiej. To właśnie prezentuję w tej książce na podstawie doświadczeń własnych oraz wielu innych ludzi. W kolejnych rozdziałach przeplatają się trzy rodzaje treści: analizy, zasady i przykłady.

Jeśli chcesz zmieniać edukację, ważne jest, byś rozumiał, jakiego rodzaju jest to system. Nie jest monolityczny ani niezmienny i dlatego możemy coś z nim zrobić. Ma wiele twarzy, wiele krzyżujących się interesów i wiele miejsc dla potencjalnych innowacji. Świadomość tego pozwala wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób możesz ją zmienić.

Rewolucja, za którą się opowiadam, opiera się na innych zasadach niż ruch standaryzacji. Opiera się na wierze w wartość jednostki, w prawo do samookreślenia, w nasz potencjał do rozwijania się i osiągnięcia spełnienia w życiu oraz w znaczenie społecznej odpowiedzialności i szacunku do innych. W dalszej części książki powiem więcej o czterech celach edukacji, które uważam za podstawowe: osobistym, kulturowym, społecznym i gospodarczym. Uważam, że edukacja ma na celu   u m o ż l i w i e n i e   u c z n i o m   z ro z u m i e n i a   ś w i a t a   w o k ó ł   n i c h   o r a z   n a t u r a l n y c h   t a l e n t ó w   t k w i ą c y c h   w   i c h   w n ę t r z u,   a b y   m o g l i   s t a ć   s i ę   s p e ł n i o n y m i   j e d n o s t k a m i   i   a k t y w n y m i,   w r a ż l i w y m i   o b y w a t e l a m i.

Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne


Mądry rodzic, bo czyta…

Sprawdź, co dobrego wydaliśmy ostatnio w Natuli.

Czytamy 1000 książek rocznie, by wybrać dla ciebie te najlepsze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.