Kategorie
Niemowlę Zdrowie

Naturalne metody wspomagania odporności dziecka

Naturalne metody budowania odporności dziecka, można również nazwać naturalnymi szczepieniami i jest to wszystko, co ćwiczy i wzmacnia układ odporności dziecka, a także unikanie tego, co go osłabia.

Kategorie
Zdrowie

Co wpływa na rozwój alergii?

stres lub intensywne emocje:
trudno przecenić ich wpływ na rozwój alergii. Psychodermatolodzy obserwują, że np. takie choroby jak: pokrzywka, atopowe zapalenie skóry czy egzema, są często powiązane z porzuceniem dziecka.

Kategorie
Niemowlę Zdrowie

Popularne szczepionki

Oto lista kilku popular­nych szczepionek oraz opis ryzyka ich stosowania:

* szczepionka prze­ciw kokluszowi:
zdecydowanie naj­niebez­piecz­niej­sza szczepionka o naj­więk­szej licz­bie udokumen­towanych przy­pad­ków potwier­dzających poważne reak­cje nie­po­żądane

Kategorie
Niemowlę Zdrowie

Czy szczepić dziecko?

Data publikacji: 13 stycznia 2010r.