Kategorie
Rzeczy dla dzieci

Bezpieczeństwo dzieci w wieku szkolnym – jak o nie zadbać?

Wypadki mogą przydarzyć się każdemu. Są nagłe, nieprzewidziane i często prowadzą do uszkodzenia ciała czy kalectwa. Niestety przydarzają się również dzieciom. Czy warto pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu dziecka?

Według danych zebranych przez System Informacji Oświatowej, w roku szkolnym 2016/2017 w polskich szkołach miało miejsce przeszło 59 tys. wypadków. Do większości incydentów doszło na terenie szkół podstawowych (blisko 29 tys. przypadków). Na drugim miejscu znajdują się gimnazja, w których prawie 19 tys. nastolatków uległo wypadkowi. Najczęstszą przyczyną tego typu zdarzeń jest nieuwaga dziecka – dotyczy ponad 38 tys. przypadków. Natomiast najczęstszymi urazami, jakie spotykają poszkodowanych uczniów, są zwichnięcia i skręcenia (ponad 20 tysięcy).

Jak co roku, do większości (ponad 30 tys.) wypadków doszło na sali gimnastycznej. Niemała ich liczba zdarzyła się podczas przerw międzylekcyjnych (ponad 11 tys.). Do części tego typu incydentów dochodzi również poza szkołą. W roku szkolnym 2016/2017 ponad 1400 wypadków wydarzyło się podczas wycieczek lub innych form wypoczynku (źródło: https://danepubliczne.gov.pl/).

Odszkodowanie z polisy szkolnej – niska składka i wąski zakres ochrony

Kiedy dziecku zdarzy się wypadek na terenie szkoły bądź w trakcie zajęć poza szkołą, rodzice mogą starać się o odszkodowanie z polisy szkolnej. Jednak kwota, którą otrzymuje się z tego ubezpieczenia, jest często niewielka w porównaniu z krzywdą, jakiej doznało dziecko (np. 100 złotych za złamanie nogi z przemieszczeniem). Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta – to niska suma ubezpieczenia w szkole decyduje o wąskim zakresie ochrony ubezpieczeniowej. W związku z tym, zanim rok szkolny rozpocznie się na dobre, warto na własną rękę zająć się szukaniem towarzystwa ubezpieczeniowego oferującego dobrą polisę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dla dzieci uczęszczających do szkół. Stanowić ona powinna uzupełnienie podstawowej polisy szkolnej.

Dobrowolne ubezpieczenie szkolne

Samodzielne ubezpieczenie dziecka przez rodzica i rezygnacja z polisy szkolnej to również możliwe rozwiązanie. Warto podkreślić ten fakt, bowiem duża część rodziców ma mylne przeświadczenie o tym, że wykupienie polisy w szkole jest obowiązkowe. Szkoła może uwzględnić w swoim statucie obowiązek ubezpieczenia uczniów przez rodziców, jednak ani dyrekcja, ani nauczyciele nie mają prawa zmuszać kogokolwiek do skorzystania z oferty konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ubezpieczenie dziecka powinno być traktowane jako zalecenie, nie jako obowiązek. Wyjątkiem od tej zasady są wycieczki i imprezy zagraniczne. Z zapisów § 15 rozporządzenia MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki, wynika, że dzieci biorące udział w tego typu wydarzeniach muszą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie dla dziecka w wieku szkolnym?

Fakt, że ubezpieczenie NNW oferowane przez placówkę szkolną nie jest obowiązkowe, nie oznacza, że należy całkowicie z niego zrezygnować. Po prostu należy wybrać najlepszą ofertę. Aby to zrobić, warto zacząć od porównania sumy ubezpieczenia grupowego proponowanego przez placówkę oświatową z indywidualną polisą. Należy się dowiedzieć, czy ubezpieczenie proponowane przez konkretne towarzystwo obejmuje ochroną tylko na czas pobytu dziecka w szkole, czy działa przez całą dobę. Ważne jest również sprawdzenie zakresu polisy, terminu w jakim ubezpieczyciel gwarantuję wypłatę odszkodowania i tego, czy oferowany pakiet można uzupełnić o dodatkowe postanowienia dostosowane do specyfiki i potrzeb osób objętych ochroną ubezpieczeniową. Przykładowo Nationale-Nederlanden proponuje ubezpieczenie dla dziecka, w którym istnieje możliwość uzupełnienia pakietu o domowe wizyty lekarza, pomoc rehabilitanta lub pomoc korepetytora w przypadku nieobecności w szkole. Co ciekawe ubezpieczyciel za każde zdarzenie objęte ochroną wypłaca ściśle określone pieniądze, tzn. nie wylicza procentu od sumy ubezpieczenia, tylko oferuje konkretną kwotę. Dodatkowe opcje obejmują rozszerzoną ofertę, taką jak możliwość wizyt domowych lekarza, zapewnienia rehabilitacji pourazowej czy zorganizowania dodatkowych lekcji dla dziecka, które musiało na skutek wypadku opuścić wiele godzin lekcyjnych. Warto podkreślić, że polisę ubezpieczeniową można wykupić online, bez wychodzenia z domu.

Reasumując, zdrowie i życie dziecka ma najwyższą wartość dla każdego rodzica. Aby bez obaw móc posłać pociechę do szkoły, dobrze jest zdecydować się na polisę indywidualną, która w razie konieczności umożliwi dziecku powrót do zdrowia i wesprze w procesie leczenia.


Autor/ka: Marlena Jakubik

Tekst pochodzi od redakcji dziecisawazne.pl lub od partnera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.