Dziecko idzie do szkoły. Czy posyłać 6-latki do 1. klasy?
| Dziecko idzie do szkoły. Czy posyłać 6-latki do 1. klasy?

Dziecko idzie do szkoły. Czy posyłać 6-latki do 1. klasy?

Od 1. września 2017 r. obowiązek szkolny dotyczy dzieci 7-letnich. Do 6. r.ż. dziecko może przebywać w placówce przedszkolnej i tam odbyć też tzw. zerówkę. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o systemie oświaty naukę w szkole podstawowej może również na wniosek rodziców rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

Obowiązek szkolny a prawo

Pod koniec 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty. Przywrócono m.in. obowiązek szkolny od 7. r.ż. Rodzice nadal mogą jednak posyłać do 1. klasy swoje 6-letnie dzieci, po złożeniu odpowiedniego wniosku. Dziecko przed rozpoczęciem nauki w szkole powinno odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Jeśli nie chodził do zerówki, należy posiadać opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Rodzice, których dzieci mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mogą odroczyć obowiązek szklony o rok lub 2 lata. Rodzice składają wtedy wniosek do dyrektora placówki, do której powinno uczęszczać ich dziecko. Jeśli maluch nie rozpoczyna nauki w szkole, kontynuuje edukację przedszkolną. Wniosek składa się bez żadnych dodatkowych zaświadczeń.

Dzieci, które rozpoczęły naukę w 1. klasie jako 6-latki mają też możliwość powtórzenia klasy. Rodzice składają wniosek o odroczenie obowiązku szkolnego, a dziecko pod koniec roku nie otrzymuje świadectwa, a we wrześniu idzie po raz kolejny do tej samej klasy.

Dziecko 6-letnie a rozwój umysłowy i psychologiczny

U dziecka między 6. a 7r.ż. następuje skok rozwojowy i przyspieszenie rozwoju. U 6-latka nadal dojrzewa układ nerwowy, a w szczególności okolice kory mózgowej w płatach czołowych odpowiedzialne za kontrolę impulsów i planowanie. 6-latek wciąż nie potrafi nad sobą w pełni panować i hamować oraz kontrolować swoich impulsów. Dominuje u niego część podkorowa mózgu, dlatego dziecko działa impulsywnie, jest pobudzone, ruchliwe i wykazuje dużą emocjonalność. Dziecko ma także dużą potrzebę ruchu, ponieważ tworzy schematy ruchowe i uczy się ich automatyzacji. 6-latkowi towarzyszą silne emocje powodujące gwałtowne wybuchy gniewu, złości czy zachowań agresywnych. Dziecko wykształca dopiero umiejętność kontrolowania swoich reakcji i wciąż trudno mu akceptować perspektywę innych osób.

Choć dziecko 6-letnie charakteryzuje się już dużą sprawnością ruchową i dobrą koordynacją wzrokowo-ruchową, nie ma wykształconych jeszcze wszystkich precyzyjnych ruchów. Proces różnicowania między układem kostnym a mięśniowym wciąż trwa, np. w okolicy kości nadgarstka, co ogranicza wykonywanie niektórych czynności. Dziecko lubi rysować i kolorować, jednak jego ręka nie jest anatomicznie przygotowana do pisania równych literek.

6-latek potrafi się koncentrować (najczęściej nie dłużej niż 20 minut), jednak nadal przeważa u niego uwaga mimowolna. Dziecko poświęca czas zajęciom, które go interesują, ale nie skupia się, kiedy czuje się znudzone lub przymuszone do wykonania jakiejś czynności. U 6-latka kształtuje się dopiero uwaga dowolna, czyli uwaga zależna od woli i wynikająca z konieczności. Dziecko szybko się męczy i łatwo rozprasza, a także potrzebuje częstych przerw i regeneracji sił. Głód, pragnienie czy zmęczenie powodują u 6-latka rozdrażnienie i brak chęci współpracy.

Myślenie dziecka 6-letniego opiera się głównie na spostrzeżeniach i wyobrażeniach i trudno mu jeszcze myśleć za pomocą słów i pojęć. Choć 6-latek wykazuje się dobrą pamięcią, dominuje u niego pamięć mimowolna – dziecko zapamiętuje to, co go ciekawi.

Informacje o kształtowaniu pamięci i rozwoju dziecka można znaleźć na >> Stronie z poradami dla rodziców

Dziecko 7-letnie a rozwój umysłowy i psychologiczny

7-latek wciąż przechodzi zmiany, jednak świadomie kieruje już swoją aktywnością ruchową i ogranicza zbędne ruchy. Nadal dłuższa praca manualna sprawia mu trudności, ponieważ proces kostnienia nadgarstka jeszcze trwa.

U dziecka 7-letniego pojawiają się zaczątki pamięci dowolnej i dziecko uczy się celowo zapamiętywać informacje. Rozwija się też u niego pamięć logiczna. W wieku 7 lat dziecko wykształca uwagę dowolną, dzięki której skupia się zależnie od woli. Staje się też bardziej wytrwałe i odporne na niedogodności (głód czy pragnienie nie przejmują kontroli nad zachowaniem). 7-latek zaczyna myśleć operacyjnie, tzn. daną czynność może wykonać albo fizycznie, albo tylko w myślach. U dziecka zaczyna dominować wyobraźnia dowolna, która pozwala mu na twórcze i kierowane działanie.

U 7-latka obserwuje się już zdolność powściągania emocji i wydawania przemyślanych krytycznych sądów (a nie uwag pod wpływem emocji). Dziecko uspokaja się, a napady gniewu, awantury i płacz pojawiają się coraz rzadziej.

Choć przy prawidłowym rozwoju 6-latek może dorównywać 7-latkowi w wykonywaniu zadań edukacyjnych, jego dojrzewanie biologiczne uniemożliwia mu jeszcze wiele czynności. 6-latek wciąż potrzebuje jeszcze dużo ruchu i nauki przez zabawę. W jego zachowaniu dominują emocje, dlatego trudno mu zrozumieć obowiązujące normy i zasady.

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czy posyłać 6-latki do szkoły. Każde dziecko rozwija się indywidualnie. Decyzja rodziców o tym, czy ich dziecko ma rozpocząć obowiązek szkolny, powinna być jednak poprzedzona rozmową z psychologiem i pedagogiem.

Źródła:

6-latki czy 7-latki do szkół. Prawo każdego dziecka do przedszkola?

http://www.pppstarogard.pl/pub/roznice.pdf


Karolina Ślusarczyk

Filolog, pedagog, redaktorka serwisu Dzieci są ważne. Mieszka z rodziną na wsi. Miłuje książki, ubóstwia naturę i aktywny tryb życia. Kocha polskie Tatry i Bieszczady. Mama Alicji i Igi.
Odwiedź stronę autorki/autora:


Przeczytaj więcej:

natuli.pl
8 książek o Porozumieniu bez Przemocy (NVC)

wychowanie
Dlaczego dziecko najgorzej zachowuje się przy mamie?

wychowanie
Jak pomóc dziecku radzić sobie z porażką?

edukacja alternatywna
Dzieci, które mają częsty kontakt z naturą są mniej zestresowane, bardziej kreatywne i szybciej się uczą

wychowanie
Zrozumieć dziecko. Fragment książki

wywiady
Wściekli i skuteczni. Młodzieżowy Strajk Klimatyczny.

rodzina
Zabawka doskonała? Kilka świetnych pomysłów na zabawy z użyciem kartonów

ciąża i poród
7 niezwykłych rzeczy, które dziecko robi w brzuchu mamy

edukacja alternatywna
7 rzeczy, które może zrobić rodzic, by pomóc dziecku w adaptacji przedszkolnej

zdrowie
Mózg rośnie razem z sercem, czyli o korzystnym wpływie bliskości na rozwój dziecięcych mózgów

olini
4 przepisy na energetyczne śniadania z masłem orzechowym