Kategorie
Ekowiadomości

Jeśli nie chcesz być zmodyfikowany, działaj teraz!

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są hasła „KULTURA i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA”

[santa]

Szanowni Państwo,
Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym bliskie są hasła „KULTURA i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA”.

GMO (Genetycznie Modyfikowane Organizmy) stanowią poważne zagrożenia dla zdrowia, środowiska, tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa (które stanowi 80% polskiego rolnictwa). Fakty o zagrożeniach są tak jasne, proste i jednoznaczne, że trudno im zaprzeczać i trudno je ignorować. Dlatego już 9 krajów UE wprowadziło zakazy upraw GMO.

Tymczasem w Polsce kilka dni temu został podany do wiadomości ”nowy”, rządowy projekt ustawy o nasiennictwie, która otwiera Polskę na uprawy GMO. Brak w niej zapisów o zakazie obrotu nasion GMO i zakazie wpisywania do katalogu krajowego odmian genetycznie zmodyfikowanych, co otworzy Polskę na uprawy GMO…

W związku z powyższym organizujemy ogólnopolską akcję pt.: FESTIWAL „KULTURA i NATURA. STOP GMO! OCALIĆ POLSKIE NASIONA”.

Zapraszamy wszystkich do organizowania swojego wydarzenia w ramach tej ogólnopolskie. Strona Festiwalu: www.festiwalstopgmo.pl.

W ramach promocji festiwalu kręcimy film, w którym artyści wypowiadają się krótko: jestem za Polską wolną od GMO, ocalmy polskie nasiona, GMO to nie to!

Z poważaniem,
Jadwiga Łopata, laureatka Nagrody Goldmana (ekologiczny Nobel)
Sir Julian Rose, Prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi.

Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.