Kategorie
Ekowiadomości

Ogólnoświatowy znak rolnictwa ekologicznego

Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) wprowadziła globalny certyfikat, znak rolnictwa ekologicznego – Global Organic Mark

Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego (IFOAM) wprowadziła globalny certyfikat, znak rolnictwa ekologicznego – Global Organic Mark. Znak ten służy promocji IFOAM na całym świecie, także w Polsce.

Znakiem tym mogą posługiwać się przetwórcy oraz rolnicy ekologiczni. System opiera się na tzw. Rodzinie Standardów, która zawiera wskazówki dotyczące wszystkich etapów produkcji żywności ekologicznej (od uprawy aż po dystrybucję), obowiązujące na całym świecie. Zawiera ona wszystkie ekologiczne normy oficjalnie uznane przez IFOAM za zgodne z jej celami oraz wymogami. Obecnie ponad 40 państwowych i prywatnych organizacji spełnia zebrane wymagania i należy do Rodziny Standardów.

Warto podkreślić, że UE w pełni akceptuje standardy owej „rodziny” i dodaje, że Global Organic Mark mogą posługiwać się przedsiębiorcy, którzy spełniają unijne wymogi dotyczące rolnictwa ekologicznego. IFOAM jako główny cel wyznaczyła sobie pełnienie roli pośrednika między instytucjami państwowymi (m.in. UE) a przedsiębiorcami ekologicznymi. Dąży też do zwiększenia udziałów produktów ekologicznych na rynku globalnym oraz chce zapewnić dostęp do nich na rynku lokalnym, regionalnym i międzynarodowym.

Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego funkcjonuje od lat 70., obecnie liczba jej niezależnych członków wynosi 750 organizacji. W Polsce współpracą z IFOAM związanych jest siedem organizacji.

Źródło: www.ifoam.org

Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.