Kategorie
Ekowiadomości

Raport o ekologicznym stanie świata

Został opublikowany raport o stanie naszej planety napisany na zlecenie WWF, największej organizacji zajmującej się ochroną przyrody

Został opublikowany raport o stanie naszej planety napisany na zlecenie WWF, największej organizacji zajmującej się ochroną przyrody.

Living Planet Report WWF jest jedną z najważniejszych na świecie publikacji naukowych na temat stanu stanu przyrody na Ziemi i naszego na nią wpływu.
Najważniejszy wniosek Living Planet Report?
  • Człowiek zużywa więcej zasobów naturalnych, niż Ziemia jest mu w stanie zapewnić.
  • Żyjemy na ekologiczny kredyt, a nasze należności wciąż rosną.
  • Z tego powodu w dramatycznym tempie tracimy bogactwo przyrodnicze naszej planety.
Co znajduje się w Living Planet Report?

Raport zestawia różne dane, na podstawie których utworzone zostały dwa wskaźniki mówiące o stanie naszej planety.
Pierwszy to
„wskaźnik żyjącej planety” (Living Planet Index), który ocenia stan bioróżnorodności na Ziemi w oparciu o trendy w tysiącach populacji gatunków zwierząt (kręgowców) na całym świecie.
Drugi wskaźnik to
stopień konsumpcji zasobów planety, tzw. ślad ekologiczny (Ecological Footprint). Jest on mierzony powierzchnią lądu i mórz, potrzebną aby wyprodukować obecnie wykorzystywane przez nas zasoby i zaabsorbować wytwarzane przez nas zanieczyszczenia. Wskaźnik ten wyrażany jest w globalnych hektarach na osobę (gha/os.).
Wskaźniki te były badane na przestrzeni kilku dziesięcioleci, aby pokazać długofalowe trendy stanu przyrody na Ziemi. Na tej podstawie stworzono trzy scenariusze tego, co może zdarzyć się w przyszłości.
Scenariusze pokazują, że wybory, których dokonujemy w naszym codziennym życiu przesądzą, czy będziemy żyć w zrównoważonym społeczeństwie w harmonii z ekosystemem czy też nasz ekosystem zostanie trwale uszkodzony, powodując nieodwracalną utratę bioróżnorodności i zdolności Ziemi do zapewnienia ludziom surowców.

Więcej na: http://wwfpl.panda.org/fakty_ciekawostki/biblioteka/living_planet_report/

Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.