Kategorie
Niemowlę Zdrowie

Czy można wychować dziecko bez antybiotyków?

Już Hipokrates, ojciec medycyny, zdawał sobie sprawę z nieudolności naszych metod terapeutycznych w porównaniu z doskonałością naturalnej broni, jaką jest nasz układ odpornościowy.

Kategorie
wychowanie

Zezłomuj telewizor! Dziecko bez telewizora

O mediach pisze się, że mają zarówno dobre jak i złe strony. W rzeczywistości jednak, jeżeli mamy być stróżem dziecka i cały czas sprawdzać, czy nie ogląda czegoś nieodpowiedniego, to może po prostu nie mieć telewizora – zamiast przeżywać cudze emocje, przeżywajmy własne.

Kategorie
Niemowlę Zdrowie

Naturalne metody wspomagania odporności dziecka

Naturalne metody budowania odporności dziecka, można również nazwać naturalnymi szczepieniami i jest to wszystko, co ćwiczy i wzmacnia układ odporności dziecka, a także unikanie tego, co go osłabia.

Kategorie
Zdrowie

Co wpływa na rozwój alergii?

stres lub intensywne emocje:
trudno przecenić ich wpływ na rozwój alergii. Psychodermatolodzy obserwują, że np. takie choroby jak: pokrzywka, atopowe zapalenie skóry czy egzema, są często powiązane z porzuceniem dziecka.

Kategorie
Zdrowie

Jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia alergii u dziecka?

Opublikowany ostatnio raport „European Allergy White Paper” wskazuje na lawinowy wzrost przypadków alergii, zwłaszcza astmy oskrzelowej u dzieci i młodzieży. Z badań epidemiologicznych wynika jednak, że ten wzrost dotyczy tylko wybranych środowisk i populacji.

Kategorie
Zdrowie

Alergia i jej objawy

Alergię można traktować jako przejaw nadmiernej obrony układu odpornościowego skierowanej przeciw czynnikom nieszkodliwym, lub nie aż tak szkodliwym, jak wskazywałaby na to gwałtowna reakcja.

Kategorie
Niemowlę Zdrowie

Popularne szczepionki

Oto lista kilku popular­nych szczepionek oraz opis ryzyka ich stosowania:

* szczepionka prze­ciw kokluszowi:
zdecydowanie naj­niebez­piecz­niej­sza szczepionka o naj­więk­szej licz­bie udokumen­towanych przy­pad­ków potwier­dzających poważne reak­cje nie­po­żądane

Kategorie
Niemowlę Zdrowie

Czy szczepić dziecko?

Data publikacji: 13 stycznia 2010r.