Kategorie
Ekowiadomości

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

21.02 obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego. Według UNESCO niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego. Święto to zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku podczas demonstracji, na której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego, zginęło pięciu studentów.

Według UNESCO niemal połowa z 6000 języków świata jest zagrożona zanikiem w ciągu 2-3 pokoleń. Od 1950 r. zanikło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma pomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego. Wszelkie działania promujące i upowszechnianiające języki ojczyste służą nie tylko ochronie różnorodności językowej i edukacji w tej dziedzinie, ale także zmianom świadomości: dostrzeganiu bogactwa, jakie niesie z sobą różnorodność kulturowa i językowa świata. Ta świadomość ma wzmocnić poczucie solidarności międzyludzkiej, opartej na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

Uwaga! Reklama do czytania

Cud rodzicielstwa

Wsłuchaj się naprawdę w głos swojego dziecka

Konflikty w rodzinie

Poradnik dla noszących rodziców

Tylko dobre książki dla dzieci i rodziców | Księgarnia Natuli

W tym roku tematem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest „Nauka języka ojczystego a edukacja włączająca”. UNESCO podkreśla znaczenie języka ojczystego w ramach prawa do edukacji i zachęca swoich członków do wspierania nauczania i wychowania w języku ojczystym.

Cele edukacji włączającej:

  • zapewnienie każdemu człowiekowi prawa do edukacji wysokiej jakości
  • zaspokajanie podstawowych potrzeb edukacyjnych
  • wzbogacanie życia poprzez prawo do rozwoju
  • przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniom.

75 milionów dzieci pozbawionych dostępu do szkół to w większości mieszkańcy Afryki Subsaharyjskiej oraz Azji Południowej i Zachodniej. 60 procent z nich to dziewczęta z krajów arabskich. Głównymi przyczynami wykluczenia są: bieda, nierówność płci, niepełnosprawność, przynależność do mniejszościowej grupy etnicznej i językowej, wędrowny, nomadyczny tryb życia lub zamieszkanie na terenach odległych od cywilizacji.

UNESCO promuje wielojęzyczne podejście do edukacji, oparte na promocji i poszanowaniu języka ojczystego, dostrzegając w nim skuteczne narzędzie walki z wykluczeniami społecznymi i warunek dostępu do wysokiej jakości edukacji.

Źródło: unesco.pl

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.