Kategorie
Wychowanie

Rozwój mowy 3-latka

Dziecko w wieku przedszkolnym na tyle wzbogaca swój język i myślenie, że bez trudu porozumiewa się z dorosłymi za pomocą słów. Tempo poszerzania zakresu słownictwa i nabywania biegłości w mowie może znacznie różnić się miedzy dziećmi.

Dziecko w wieku przedszkolnym na tyle wzbogaca swój język i myślenie, że bez trudu porozumiewa się z dorosłymi za pomocą słów. Tempo poszerzania zakresu słownictwa i nabywania biegłości w mowie może znacznie różnić się miedzy dziećmi. Niektóre mając prawie trzy lata używają tylko kilku wyrazów, inne znają już kilkanaście słów przed ukończeniem roku, a jeszcze inne zaczynają mówić w wieku osiemnastu miesięcy.

Jak zrozumieć małe dziecko

Poradnik pomagający w codziennej opiece nad Twoim dzieckiem

Zobacz w księgarni Natuli.pl

Niepokojącym objawem jest brak pojawienia się mowy przed trzydziestym szóstym miesiącem życia. Należy wówczas skonsultować się z lekarzem bądź logopedą.

Rozwój mowy  trzylatka:

 • sprawnie posługuje się mową, wypowiedzi dziecka są wielowyrazowe; używa zdań złożonych
 • trzylatek mówi dużo i chętnie, opowiada, „głośno myśli” podczas wykonywania czynności
 • zasób słów dziecka zwiększa się do ok. 1000 wyrazów
 • mówi dosyć gramatycznie, mowę dziecka trzyletniego charakteryzuje zmiękczanie głosek: s, z, c, dz (sz, ż, cz, dż też mogą być wymawiane jako ś, ź, ć, dź)
 • głoska „r” może być zamieniona na „l” lub „j”
 • brak jest wyraźnych końcówek w wyrazach
 • wymowę cechuje opuszczanie sylaby początkowej lub końcowej, np zupa midolowa, kapel (kapelusz), przestawki głoskowe (konalówki-kolanówki), zniekształcenia wyrazów, np: olompocik-kompocik
 • czasem się zacina, jąka lub powtarza słowa (zwłaszcza w sytuacjach wzbudzających silne emocje)
 • zadaje dużo pytań
 • wymienia czynności i przedmioty na obrazku
 • rozumie coś się do niego mówi, jeżeli jest to związane z czymś, czego wcześniej doświadczyło

Uwaga! Reklama do czytania

Wierszyki paluszkowe

Wesołe rymowanki do masażyków

Wierszyki bliskościowe

Przytulaj, głaszcz, obejmuj, bądź zawsze blisko.

Tylko dobre książki dla dzieci i rodziców | Księgarnia Natuli

Foto: Trazomfreak

Autor/ka: Anna Leszczyńska

Psycholog dziecięcy, terapeuta. Absolwentka Wydziału Psychologii Klinicznej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Zajmuje się udzielaniem kompleksowej pomocy psychologicznej dzieciom z autyzmem, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zaburzeniami emocjonalnymi oraz nadpobudliwością psychoruchową. Udziela konsultacji wychowawczych, prowadzi grupy oraz warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców i nauczycieli. Obecnie pracuje w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 5 w Warszawie oraz prowadzi prywatną praktykę psychologiczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.