Kategorie
Niemowlę

Rozwój dziecka w 10 miesiącu życia

Dziecko w dziesiątym miesiącu życia: staje się cięższy jedynie o ok. 200 g, rośnie już coraz wolniej, robi kolejny krok w stronę pionizacji i samodzielnego stania, umie zupełnie stabilnie siedzieć, podtrzymywane próbuje stawiać pierwsze kroczki

Kategorie
Wychowanie

Podążając za dzieckiem, cz. 3. Pierwsza samodzielność

Dziecko, które z poczuciem bezpieczeństwa wyszło z pierwszego okresu życia, zaczyna się samo odłączać od mamy i stawać, także dosłownie, na własne nogi. W wieku dwóch lat wyraźnie pokazuje swoje granice, odczuwa także silnie potrzebę samodzielności

Kategorie
Niemowlę

Rozwój dziecka w 8 miesiącu życia

Rozwój dziecka w ósmym miesiącu życia:

* jest już bardzo ruchliwe, potrafi siadać bez niczyjej pomocy; samodzielnie siada z pozycji leżącej
* podejmuje pierwsze próby samodzielnego wstawania, po uchwyceniu się podpory i podciągnięciu

Kategorie
Niemowlę

Rozwój dziecka w 7 miesiącu życia

Rozwój dziecka w siódmym miesiącu życia:

* leżąc na brzuchu potrafi utrzymać ciężar ciała na jednej ręce
* umie siedzieć bez podparcia

Kategorie
Niemowlę

Rozwój dziecka w 6 miesiącu życia

W tym okresie dziecko doskonali umiejętności, które zdobyło w poprzednich miesiącach życia. Dzieci w tym czasie rozwijają się bardzo indywidualnie i mogą prezentować różne zdolności rozwojowe

Kategorie
Niemowlę

Rozwój dziecka w 5 miesiącu życia

Rozwój dziecka w piątym miesiącu życia:

* potrafi stabilnie trzymać główkę, posadzone i podparte pod pleckami; unosi się na przedramionach, odwraca głowę w kierunku bodźca

Kategorie
Niemowlę

Rozwój dziecka w 4 miesiącu życia

Dziecko osiąga postępy w rozwoju psychomotorycznym i emocjonalnym. Rozwija się u niego koordynacja wzrokowo-ruchowa

Kategorie
Niemowlę

Rozwój dziecka w 3 miesiącu życia

Pierwsze trzy miesiące życia dziecko spędza na przystosowaniu się do środowiska poza łonem matki i ustaleniu regularnego rytmu snu, czuwania i karmienia. Procesy fizjologiczne stabilizują się i utrwalają się pierwsze zachowania.

Kategorie
Niemowlę

Rozwój dziecka w 2 miesiącu życia

Drugi miesiąc życia przynosi duży postęp w psychicznym rozwoju dziecka. Maluch zaczyna aktywnie kontaktować się z najbliższym otoczeniem. Staje się także coraz bardziej energiczny i aktywny ruchowo.

Kategorie
Niemowlę Rozwój dziecka

Rozwój dziecka w pierwszym miesiącu życia

Każde dziecko rozwija się w własnym tempie. Choć zakres norm rozwojowych jest bardzo szeroki, warto wiedzieć, jakie najważniejsze umiejętności powinno zdobyć niemowlę. Jak wygląda rozwój dziecka w pierwszych tygodniach życia?

Kategorie
Wychowanie

Jak wspomagać rozwój emocjonalny dziecka

W pogoni za rozwojem intelektualnym naszych pociech, często zapominamy o tym, jak ważne jest dbanie o sferę życia uczuciowego dziecka. Podstawą prawidłowego rozwoju emocjonalnego jest umiejętność rozpoznawania emocji, nazywania ich i wyrażania, w społecznie akceptowalny sposób.

Kategorie
Wychowanie

10 błędów popełnianych podczas żywienia 2-latka

Proces żywienia dwulatka staje się dla wielu rodziców dużym problemem. Pierwszą przyczyną takiego stanu, jest osłabienie apetytu dziecka, w porównaniu z poprzednimi latami życia. Inne przyczyny to zwiększająca się sprawność ruchowa, która powoduje większe zaciekawienie dziecka otoczeniem oraz ciągłe przemieszczanie się, a tym samym zmniejszone zainteresowanie jedzeniem. Rodzice napotykając takie problemy, często tracą cierpliwość i są […]

Kategorie
Wychowanie

Jak rozwijać sprawność ruchową dziecka w wieku 1-2 lat?

Dziecko wchodząc w drugi rok życia, wykorzystuje wszystkie zdobyte umiejętności z zakresu sprawności ruchowej, aby lepiej i bardziej samodzielnie poznawać świat.

Kategorie
Wychowanie

Rozwój mowy 2-latka

W drugim roku życia, dziecko zna od 200 do 300 słów. Pojawiają się pierwsze zdania. Dwulatek mówi coraz pewniej, interesuje się nowymi słowami. Zaczyna słuchać, gdy z nim rozmawiamy

Kategorie
Wychowanie

Rozwój ruchowy i manualny 2-latka

W drugim roku życia, zmiany które zachodzą w rozwoju motorycznym dziecka nie są już tak nagłe i skokowe, jak te zachodzące w ciągu pierwszych dwunastu miesięcy.

Kategorie
Wychowanie

Samodzielność 3-latka

Dziecko od momentu przyjścia na świat ma w sobie niezwykły potencjał rozwojowy, skłaniający je do zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności. Zadaniem rodzica jest takie kierowanie rozwojem dziecka, aby nie hamować tego entuzjazmu poznawczego.

Kategorie
Wychowanie

Rozwój społeczny i emocjonalny 3-latka

W wieku przedszkolnym charakter dziecka zaczyna ewoluować. Zwykle na tym etapie tworzą się zręby jego niepowtarzalnej osobowości. Dzięki kontaktom ze światem zewnętrznym dzieci zaczynają wyrabiać w sobie różne cechy i przymioty, takie jak uczciwość, posłuszeństwo, lojalność, oszczędność, skromność, itd.

Kategorie
Wychowanie

Rozwój mowy 3-latka

Dziecko w wieku przedszkolnym na tyle wzbogaca swój język i myślenie, że bez trudu porozumiewa się z dorosłymi za pomocą słów. Tempo poszerzania zakresu słownictwa i nabywania biegłości w mowie może znacznie różnić się miedzy dziećmi.

Kategorie
Wychowanie

Rozwój intelektualny 3-latka

Myślenie dziecka w wieku poniemowlęcym bazowało na metodzie prób i błędów. W okresie przedszkolnym następuje zasadnicza zmiana rozwojowa, mianowicie zdobywa ono zdolność do pojmowania, przetwarzania i wyrażania informacji, rozwiązywania problemów, zapamiętywania oraz koncentrowania się.

Kategorie
Wychowanie

Rozwój fizyczny i motoryczny 3-latka

Szybko postępujący rozwój fizyczny pozwala Twojemu dziecku na podejmowanie nowych wyzwań i sprawne radzenie sobie z nimi. Jego sprawność motoryczna znacznie się zwiększyła, a różnicę widać nawet w porównaniu z ostatnim półroczem.