Kategorie
Ciąża i narodziny Poród

Umiejetność rodzenia mamy zakodowaną w genach

Fragment książki Katarzyny Oleś „Poród naturalny”, która ukazała się nakładem naszego Wydawnictwa Natuli.

Procesem narodzin kieruje mózg

To stwierdzenie wydaje się oczywiste, ponieważ wiemy, że to właśnie mózg jest centrum dowodzenia u większości organizmów. Za instynkty, także prokreacyjne, odpowiedzialna jest stara kora mózgowa (allocortex), struktura wspólna dla nas, ludzi, i dla zwierząt. To ona kieruje wydzielaniem hormonów. Nowa kora (neocortex) jest naszą zdobyczą ewolucyjną, umożliwia myślenie abstrakcyjne, mowę, pracuje jak komputer, zbierając i przetwarzając dane, i w efekcie czyni nasz gatunek wyjątkowym. Nowa kora mózgowa jest nadrzędna w stosunku do starej: jej aktywność nie pozwala dojść do głosu instynktom, np. w zachowaniach seksualnych, w tym także podczas porodu.

Uwaga! Reklama do czytania

Poród naturalny

Świadome przygotowanie się do cudu narodzin.

Cesarskie cięcie i poród po cięciu cesarskim

Pomoc i wsparcie przy CC i VBAC

Tylko dobre książki dla dzieci i rodziców | Księgarnia Natuli

Allocortex i neocortex

Znany francuski położnik, Michel Odent, poświęcił wiele analiz roli mózgu podczas rodzenia i temu, jakie warunki powinny być spełnione, żeby poród odbywał się jak najbardziej naturalnie. Wnioski przedstawił w licznych publikacjach, także w wydanej w Polsce książce pod tytułem „Cesarskie cięcie a poród naturalny”. Pisze w niej: (…) podczas porodu należy wyeliminować to, co specyficznie ludzkie, a zaspokoić potrzeby typowe dla ssaków [6]. Aby opisać rolę mózgu w procesie porodu naturalnego, można by powiedzieć, że nowa kora mózgowa (neocortex) ma spać, a stara kora mózgowa (allocortex) – działać. Dopiero kiedy kobieta jest w stanie wyłączyć neocortex, choć w części zapomnieć o tym, czego nauczyła się, żyjąc w cywilizowanym świecie, i po prostu poddać się temu, co się z nią dzieje – bez cenzurowania się i lęku – jej dziecko może urodzić się w naturalny sposób.

Najbardziej pobudzające neocortex są te działania, które uznajemy za typowe dla ludzi:

 • logiczne myślenie,
 • rozmowa, werbalizowanie myśli,
 • pisanie i czytanie,
  oraz jedno, które dzielimy ze zwierzętami:
 • czujność wywołana poczuciem, że jest się obserwowanym.

Natomiast żeby podczas porodu naturalne hormony wydzielały się w niezaburzony sposób, potrzeba:

 • czasu,
 • ciepła,
 • ciemności/półmroku,
 • stonowanych dźwięków,
 • spokoju,
 • poczucia bezpieczeństwa.

Nowa dyscyplina. Ciepłe, spokojne i pewne wychowanie od małego dziecka do nastolatka

Jak być przewodnikiem dziecka i odpowiedzialnie orientować je w tym chaotycznym świecie. 
Autor mówi: rodzice, nie warto wdawać się w negocjacje, ciągle prosić, stawiać tylu pytań. Mamy inne rozwiązania, znacznie skuteczniejsze i korzystniejsze dla naszych relacji z dziećmi. Stoi za nimi nowa dyscyplina. I wcale nie trzeba być przy tym surowym.

CHCESZ? KLIKNIJ!

Umiejętność rodzenia mamy zakodowaną w genach

Mimo że często brak nam tej świadomości, to umiejętność rodzenia mamy zakodowaną w genach. Nawet dziś, żyjąc we współczesnym świecie, większość kobiet zapytanych o wyobrażenie idealnego miejsca do rodzenia, po chwili skupienia opisuje nieduże, ciepłe, przytulne pomieszczenie z przyćmionym światłem – jednym słowem: „norkę”; miejsce kojarzące się z możliwością ukrycia się przed światem zewnętrznym. Wskazuje to na ważną potrzebę, która powinna być zaspokojona, jeśli kobieta ma rodzić w naturalny sposób: poczucie bezpieczeństwa.

Warto zastanowić się, co dla każdego z nas konkretnie oznacza to pojęcie. Pomocne może być poniższe ćwiczenie. Może wykonać je sama kobieta oczekująca dziecka, ale najlepiej zrobić je razem z osobami, które będą towarzyszyć podczas porodu.

Ćwiczenie – Poczucie bezpieczeństwa

Miejsce: dające możliwość przyjęcia wygodnej pozycji, spokojne. Jak to zrobić?

Część I – 10 min
Przyjmij wygodną pozycję ciała, postaraj się rozluźnić, oddychając miarowo. Zamknij oczy i wyobraź sobie sytuację, która kojarzy ci się ze słowem „bezpieczeństwo”. Nie denerwuj się, jeśli w pierwszej chwili masz pustkę w głowie, poczekaj, odpowiedź sama się pojawi. Przyjrzyj się dokładnie temu wyobrażeniu. Zobacz cały obraz: otoczenie, poszczególne przedmioty. Zwróć uwagę na kolory, dźwięki, poczuj zapach. Sprawdź, czy wokół są inni ludzie. Zastanów się, jak reaguje twoje ciało, jaki jest rytm oddechu, napięcie mięśni, pozycja. Pobądź chwilę w tym bezpiecznym miejscu, a zanim otworzysz oczy, koniecznie zapamiętaj swoje wrażenia.

Część II – 5 min
Zapisz krótko swoje wrażenia, zwłaszcza to, co było zaskakujące lub najważniejsze. Odpowiedz sobie na pytanie: czego potrzebuję, żeby poczuć się bezpiecznie?

Część III – czas dowolny
Jeśli w ćwiczeniu wzięło udział kilka osób, to – nie przerywając sobie – wysłuchajcie swoich opowieści. Zastanówcie się, jakie elementy są wspólne, a jakie was różnią. Zapamiętajcie swoje wnioski, przydadzą się nie tylko podczas porodu.

Ten krótki eksperyment pokazuje, że często, choć chodzi o nasze podstawowe potrzeby (dla ciekawych: piramida potrzeb Maslowa), nie zawsze jesteśmy ich świadomi. Dobrze jest się zagłębić w temat i nazwać to, co charakterystyczne dla indywidualnego przeżywania. W czasie porodu bez tej wiedzy rodzącej trudno jest sformułować swoje oczekiwania, a osobom towarzyszącym grozi, że chcąc wesprzeć kobietę, mogą, w dobrej wierze, wywołać odwrotny do zamierzonego skutek.

Uwaga! Reklama do czytania

Jak zrozumieć małe dziecko

Poradnik świadomego rodzicielstwa

Karmienie piersią

Twoje mleko to cudowny dar. Naucz się nim dzielić.

Tylko dobre książki dla dzieci i rodziców | Księgarnia Natuli

Zaufanie do naturalnego procesu porodu

Poród naturalny opiera się na złożonej konstrukcji zbudowanej z hormonów, które wzajemnie na siebie wpływają, zazębiają się. To bardzo skomplikowany proces i stale odkrywamy kolejne puzzle, które składają się na złożony obraz fizjologii rodzenia.
To zdumiewające, że pomimo tego, że potrafimy wysyłać w kosmos rakiety, nadal nie wiemy wszystkiego o tym, co inicjuje poród i jakim prawom on sam podlega. Logiczne jest więc odstąpienie od rutynowego „zarządzania porodem”, nieuzasadnionego wpływania na jego przebieg według własnych wyobrażeń. Pojawia się bowiem spore ryzyko, że burząc skomplikowany, naturalny porządek, wywołamy niekorzystne skutki, które będziemy musieli niwelować kolejnymi interwencjami. Tymczasem w swoim zadufaniu łatwo zapominamy, że za każdą kobietą stoją całe pokolenia jej poprzedniczek i ogrom ich porodowych doświadczeń. O ich wartości jednoznacznie świadczy sukces rozrodczy naszego gatunku: na świecie żyje teraz ponad 7 miliardów ludzi, a większość z nas przyszła na świat w naturalny sposób.

Wierząc, że ciało kobiety wie, jak rodzić, a dziecko potrafi przyjść na świat, powołujemy się na doświadczenie narodzin liczone w milionach lat.

Z książki “Poród naturalny” dowiesz się: 

 • jak przebiegają kolejne etapy porodu (sterowane naturalnymi mechanizmami fizjologicznymi matki i dziecka),
 • jak realnie wpływać na przebieg porodu,
 • kiedy i kogo prosić o wsparcie.

Książka pomoże ci zmniejszyć lęk przed porodem i świadomie się do niego przygotować. Pomoże zbudować zaufanie do siebie i swojego ciała, by proces narodzin był dla ciebie i dziecka spokojnym, pięknym wydarzeniem.  

Źródła:

[6] M. Odent, Cesarskie cięcie a poród naturalny. Wątpliwości, konsekwencje, wyzwania, Wrocław 2010, s. 29.

Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.