Kategorie
Macierzyństwo i ojcostwo

Zasiłek macierzyński – komu przysługuje, ile wynosi?

Zasiłek macierzyński to świadczenie finansowe, na które mogą liczyć kobiety tuż po urodzeniu dziecka, ale też po przysposobieniu lub przyjęciu dziecka na wychowanie. Należy jednak spełnić kilka warunków. Komu przysługuje zasiłek? Ile wynosi?

W ciągu ostatnich lat zasady udzielania zasiłku macierzyńskiego były wielokrotnie modyfikowane. To sprawia, że część przyszłych mam zastanawia się, czy może pobierać zasiłek macierzyński. Często problematyczne jest również składanie wniosku czy dostarczanie niezbędnych dokumentów. Wyjaśniamy, na jakie świadczenie pieniężne obecnie mogą liczyć świeżo upieczone mamy.

Uwaga! Reklama do czytania

Ciąża i poród – poradniki

Książki, które wspierają w ciąży, porodzie i przy karmieniu piersią.

Zobacz w księgarni Natuli.pl

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego – komu przysługuje?

Zasiłek macierzyński przysługuje osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym obowiązkowo lub dobrowolnie. Obowiązuje za okresy, które odpowiadają okresom urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego. 

Warto również wiedzieć, że prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje ubezpieczonej osobie niezależnie od tego, jak długo opłacane były składki na ubezpieczenie chorobowe. Oznacza to, że nawet jeśli zgłosiłyśmy się do ubezpieczenia chorobowego (lub zrobił to w naszym imieniu płatnik) dzień przed urodzeniem dziecka, zasiłek macierzyński i tak nam przysługuje.

Prawo do zasiłku za okres urlopu macierzyńskiego i na warunkach urlopu macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński mogą pobierać wszystkie mamy, które urodziły dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego lub urlopu wychowawczego. Okres wypłaty zasiłku warunkuje liczba dzieci urodzonych podczas jednego porodu. Gdy urodzimy jedno dziecko, zasiłek macierzyński będziemy mogły pobierać przez 20 tygodni (140 dni), natomiast już przy dwójce dzieci czas ten wzrasta do 31 tygodni (217 dni). Najdłużej zasiłek macierzyński będą mogły pobierać mamy, które urodziły pięcioro lub więcej dzieci w czasie jednego porodu – aż 37 tygodni (259 dni). 

O ile przed porodem nie przebywamy na zwolnieniu lekarskim, zasiłek macierzyński możemy pobierać do 6 tygodni przed porodem, a po urodzeniu dziecka wykorzystać pozostałą część urlopu macierzyńskiego (i, co za tym idzie, pobierać świadczenie). Pamiętajmy o tym, że prawo do zasiłku macierzyńskiego przysługuje nam również wtedy, gdy do dnia porodu pracowałyśmy na umowie o pracę na czas określony lub w czasie ciąży zostałyśmy zwolnione z pracy.

Prawo do zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego oraz za okres urlopu ojcowskiego

Z zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego mogą skorzystać osoby, które wykorzystały świadczenie za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego (nawet jeśli w tym czasie wygasło prawo do ubezpieczenia chorobowego) lub urlopu wychowawczego. Zasiłek przysługuje w wymiarze 32 tygodni (jeśli urodziliśmy jedno dziecko) lub 34 tygodni (jeśli urodziłyśmy dwoje lub więcej dzieci w czasie jednego porodu). 

Z zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego może skorzystać w całości jedno z rodziców lub oboje – równocześnie lub na zmianę. Do pobierania świadczenia ma prawo również ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko. Urlop ojcowski wynosi 2 tygodnie i można go wykorzystać jednorazowo lub w dwóch częściach, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia.

Kwota zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka

Świadczenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Za okres urlopu rodzicielskiego świadczenie również wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, ale tylko przez 6 tygodni urlopu (w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie – przy dwojgu dzieci czas ten wzrasta do 8 tygodni). 

Zasiłek po upływie tego czasu wynosi już 60% podstawy wymiaru zasiłku, jednak warto wiedzieć, że świadczenie można również pobierać za okres wszystkich powyższych urlopów w wartości uśrednionej, czyli 80% podstawy wymiaru zasiłku. Podstawę tę stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych.

Wniosek o udzielenie zasiłku macierzyńskiego, niezbędne dokumenty

Wniosek o zasiłek macierzyński znajdziemy na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Należy go uzupełnić, a następnie złożyć u pracodawcy. Dodatkowo do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie o przewidywanej dacie porodu (jeśli zamierzamy pobierać zasiłek jeszcze przed porodem) lub odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeśli występujemy o świadczenie od dnia porodu). Bardzo ważną informacją dla wszystkich osób ubezpieczonych jest również to, że świadczenie przysługuje nie tylko w przypadku urodzenia dziecka, ale też przysposobienia czy przyjęcia dziecka na wychowanie. 

Świadczenie wypłacane jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Więcej informacji na temat pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz wysokości zasiłku znajduje się na stronie internetowej jednostki.

Uwaga! Reklama do czytania

Ciąża i poród – poradniki

Książki, które wspierają w ciąży, porodzie i przy karmieniu piersią.

Zobacz w księgarni Natuli.pl
Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne


Mądry rodzic, bo czyta…

Sprawdź, co dobrego wydaliśmy ostatnio w Natuli.

Czytamy 1000 książek rocznie, by wybrać dla ciebie te najlepsze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.