Kategorie
Rodzicielstwo Rodzicielstwo Bliskości

10 powodów, dla których rodzicielstwo bliskości to dobra inwestycja

William i Martha Sears, twórcy koncepcji rodzicielstwem bliskości uważają, że „attachment parenting to taki styl opieki, który wydobywa najlepsze zarówno z dziecka, jak i z jego rodziców”. Rodzicielstwo oparte na przywiązaniu zakłada, że wszystko co zainwestujemy w budowanie relacji z dzieckiem, będzie miało swoje odbicie w przyszłości. Poniższy dekalog oddaje ducha tej inwestycji.

1. Rodzicielstwo bliskości buduje relację

…i wpływa na kształtowanie tzw. bezpiecznego stylu przywiązania pomiędzy rodzicem a dzieckiem. Teoria więzi J. Bowly’ego, znana z psychologii rozwojowej, podkreśla zależność pomiędzy stylem przywiązania powstałym w dzieciństwie a zdrowym funkcjonowaniem człowieka w późniejszym życiu. To właśnie pierwsze doświadczenia jakim podlega małe dziecko, kształtują jego wewnętrzny model postrzegania świata. Relacja z głównym opiekunem przekłada się na ogólne relacje międzyludzkie. Według E. Kirkilionis, inwestycja w akceptację dziecka, dbanie o jego bezpieczeństwo i reagowanie na potrzeby, a także empatyczna komunikacja, procentują powstaniem ufnej relacji. Dzięki niej kształtuje się człowiek, który potrafi negocjować i rozwiązywać konflikty z uwzględnieniem stanowiska partnera, a także posiada konstruktywne wzorce komunikacyjne i większą odporność psychiczną.

Uwaga! Reklama do czytania

Cud rodzicielstwa

Wsłuchaj się naprawdę w głos swojego dziecka

Noszenie dzieci

Poradnik dla noszących rodziców

Tylko dobre książki dla dzieci i rodziców | Księgarnia Natuli

2. Rodzicielstwo bliskości kształtuje poczucie własnej wartości

Dzieci, które doświadczają rodzicielstwa bliskości wierzą w siebie, znają swoje umiejętności, są otwarte i ciekawe świata. Zdaniem J. Juul’a, bezwarunkowa akceptacja dziecka przez rodziców (opiekunów), buduje jego poczucie własnej wartości oparte na samoakceptacji, samoświadomości i wreszcie niezależności. Juul podkreśla, że poprzez akceptowanie dziecka, takim jakie jest, kształtuje się w nim wewnętrzne przekonanie: „Jestem w porządku, mam swoją wartość po prostu dlatego, że istnieję”. Wpływa to na samoakceptację i buduje niezależność. Według Juul’a, samoakceptacja pozwala radzić sobie ze stresem, obciążeniem psychicznym, niepowodzeniami, a także konstruktywnie przeżywać sukcesy. Z badań prof. J. Hattiego wynika, że to samoocena w największym stopniu determinuje lepsze wyniki w nauce.

3. Rodzicielstwo bliskości uczy dbania o swoje potrzeby

A dokładniej dostrzegania, dbania i obrony własnych granic, a także reagowania w sytuacji, kiedy są one naruszane. M. Rosenberg (twórca NVC) podkreśla, że każde działanie człowieka wynika z wewnętrznych zaspokojonych bądź niezaspokojonych potrzeb. Dbając o własne potrzeby, zwiększa się szansa empatycznego dostrzegania potrzeb innych.

4. Rodzicielstwo bliskości stwarza warunki do szanowania potrzeb innych

Dążenie do równowagi w życiu osobistym i rodzinnym, stanowi siódmy filar rodzicielstwa bliskości. Według A. Stein, w koncepcji RB potrzeby wszystkich członków rodziny są tak samo ważne. Wyjątek stanowi relacja rodzic – małe dziecko. Potrzeby malucha są o tyle ważniejsze od potrzeb rodzica, że nie jest ono w stanie zaspokoić ich samodzielnie. Według M. Rosenberga, wszyscy ludzie mają te same potrzeby, lecz na poszczególnych etapach życia różne są strategie ich zaspokajania. Należy pamiętać, że potrzeby rodziców (opiekunów) nie znikają wraz z pojawieniem się dziecka. Ale kiedy rodzice dążą do zaspokajania własnych potrzeb, dzieci w naturalny sposób uczą się je szanować.

Nowa dyscyplina. Ciepłe, spokojne i pewne wychowanie od małego dziecka do nastolatka

Jak być przewodnikiem dziecka i odpowiedzialnie orientować je w tym chaotycznym świecie. 
Autor mówi: rodzice, nie warto wdawać się w negocjacje, ciągle prosić, stawiać tylu pytań. Mamy inne rozwiązania, znacznie skuteczniejsze i korzystniejsze dla naszych relacji z dziećmi. Stoi za nimi nowa dyscyplina. I wcale nie trzeba być przy tym surowym.

CHCESZ? KLIKNIJ!

5. Rodzicielstwo bliskości uczy komunikacji opartej na porozumieniu

Empatyczne reagowanie na potrzeby dziecka i jego bezwarunkowa akceptacja skłaniają do poszukiwania takich sposobów komunikacji, które opierają się na szacunku i podmiotowym traktowaniu każdego człowieka. Rodzicielstwo bliskości jest zatem spójne z ideą Porozumienia bez Przemocy. Komunikacja z dzieckiem w duchu NVC wzmacnia relacje w rodzinie, ponieważ umożliwia komunikację i rozwiązywanie konfliktów w sposób, który zaspokaja potrzeby wszystkich zaangażowanych stron.

6. Rodzicielstwo bliskości akceptuje wszystkie emocje

Rodzicielstwo oparte na przywiązaniu stwarza przestrzeń do doświadczania i przeżywania każdej emocji (zarówno radości, jak i smutku). Rodzic, którego celem jest budowanie więzi, akceptuje emocje dziecka i towarzyszy mu w ich naturalnym przeżywaniu. Dzięki temu dziecko może zrozumieć emocje, których doświadcza i nauczyć się z nimi radzić. Rodzicielstwo bliskości zakłada spójność między tym, co dziecko myśli, czuje, a tym co wyraża na zewnątrz.

7. Rodzicielstwo bliskości buduje motywację wewnętrzną

Koncepcja rodzicielstwa bliskości wybiera dialog, zamiast stosowania kar i nagród, ponieważ to właśnie dialog, podmiotowe traktowanie dziecka i bycie dla niego partnerem, stwarza warunki do prawdziwego porozumienia. A. Kohn w książce (“Wychowanie bez nagród i kar”) podkreśla, że stosowanie kar i nagród nie buduje motywacji wewnętrznej dziecka. Nazywa je natomiast narzędziami kontroli, które ograniczają relację. 

Warto jeszcze przeczytać:


8. Rodzicielstwo bliskości rozwija samodzielność

Badania przeprowadzone przez M.A. Keller oraz W.A. Gooldberg dowodzą, że bezpieczny pod względem emocjonalnym i fizycznym sen małego dziecka, co stanowi piąty filat rodzicielstwa bliskości, determinuje jego społeczną niezależność w wieku przedszkolnym. Ponadto zauważono, że dzieci których potrzeby w pierwszym okresie życia są troskliwie zaspokajane przez rodzica (opiekuna), lepiej radzą sobie ze stresem i są bardziej samodzielne. Wniosek jest więc taki, że zaangażowanie w opiekę i zaspokajanie potrzeb małego dziecka, wpływa na jego niezależność w przyszłości.

9. Rodzicielstwo bliskości kształtuje kreatywność

Okazuje się, że dzieci, które są obdarzone zaufaniem rodziców i korzystają z bezpiecznej przestrzeni (bez kontrolowania i ingerencji opiekunów), kształtują swoją otwartość na poznawanie świata. Brak narzuconych przez dorosłych schematów postępowania, zezwolenie na naturalne zachowania i realizację własnych pomysłów, pobudza dziecięcą kreatywność. (Im mniej rodzica w zabawie, tym więcej przestrzeni dla dziecka). Rodzicielstwo bliskości stwarza warunki do poszukiwania, rozwijania się, a także popełniania błędów. 

Jak zrozumieć małe dziecko

Podręcznik świadomego rodzicielstwa

Rozwój seksualny dzieci

Zadbaj o zdrową seksualność swojego dziecka

Tylko dobre książki dla dzieci i rodziców | Księgarnia Natuli

10. Rodzicielstwo bliskości wzmacnia zaufanie do siebie, jako rodzica

… ponieważ zachęca do wsłuchiwania się w swoją intuicję. W koncepcji rodzicielstwa bliskości, to rodzic jest ekspertem od swojego dziecka, ponieważ to on zna je najlepiej. Jest najbardziej zaangażowany emocjonalnie i łączy go z dzieckiem niepowtarzalna więź. Aby dotrzeć do swojej intuicji, warto praktykować uważność. Pozwoli to na budowanie więzi i uczy empatii z samym sobą.


Avatar photo

Autor/ka: Monika Koziatek

Pedagog, coach, socjoterapeuta i terapeuta I-ego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR). Miłośniczka Porozumienia bez Przemocy i rodzicielstwa opartego na przywiązaniu. Realizatorka szkoleń w zakresie kompetencji wychowawczych. Mama Antka i Jeremiego.


Mądry rodzic, bo czyta…

Sprawdź, co dobrego wydaliśmy ostatnio w Natuli.

Czytamy 1000 książek rocznie, by wybrać dla ciebie te najlepsze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.