Kategorie
Rzeczy dla dzieci

Jakie świadczenia obejmuje ubezpieczenie szkolne NNW?

Wśród wielu różnych spraw, jakimi rodzice uczniów mogą się zająć przed rozpoczęciem roku szkolnego, jest kwestia ubezpieczenia NNW dla dziecka. Czy powinno się je wykupywać? Czy jest obowiązkowe?

Czym jest ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka?

Ubezpieczenie NNW dziecka – ucznia szkoły podstawowej, średniej czy nawet wyższej, jest ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Dzięki temu, że ubezpieczenie szkolne NNW może dawać duży zakres ochrony dla Twojej pociechy.

Czy ubezpieczenie szkolne jest obowiązkowe?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykupienie ubezpieczenia dla dziecka – polisy NNW szkolnej jest opcjonalne dla rodziców czy opiekunów. Oznacza to, że ani nauczyciele, ani rada rodziców czy grono pedagogiczne lub dyrektor placówki nie mają prawa nakładać obowiązku zawarcia polisy NNW dla dziecka. Leży to więc wyłącznie w gestii samych zainteresowanych.

Czy warto wykupić ubezpieczenie szkolne NNW?

Skoro ubezpieczenie NNW dla dziecka w szkole jest fakultatywne, czyli nieobowiązkowe, pojawia się uzasadnione pytanie, czy warto się nim zainteresować. Z uwagi na ryzyko kontuzji, wypadków – w szkole i poza nią, z pewnością tak. Zwłaszcza że za stosunkowo niską kwotę składki rocznej można zapewnić sobie i pociesze szansę wypłaty świadczenia za doznany uszczerbek na zdrowiu, jeśli dojdzie do niego w okresie trwania ochrony.

Warto wiedzieć, co z takiej polisy będzie się należeć dziecku. W dużej mierze jest to ubezpieczenie zdrowotne dziecka, które zapewnia pokrycie kosztów leczenia różnego rodzaju czy rehabilitacji.

Jakie odszkodowanie z polisy NNW dla dziecka?

W przypadku złamania kończyny, zranienia się czy doznania innego urazu w ciągu całego okresu ochrony dziecko ma prawo do odszkodowania z polisy NNW szkolnej. Oznacza to, że „działa” ona nawet wówczas, gdy są wakacje lub ferie i weekend. Polisa może pokryć koszty leczenia, w tym wizyt prywatnych, rehabilitacji, badań czy zrekompensować pobyt w szpitalu.

Jak korzystnie kupić ubezpieczenie NNW szkolne dla ucznia – wariant i zakres ochrony

Przy wyborze ubezpieczenia NNW dla ucznia trzeba kierować się nie tylko jego ceną. Na ogół mała składka idzie w parze z wąskim zakresem ochrony i niskimi sumami ubezpieczenia. Ważne jest natomiast, jakie są wyłączenia odpowiedzialności odszkodowawczej. Powinny być one zawarte w OWU polisy NNW szkolnej, czyli w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Warto je sprawdzić, zanim wykupisz ubezpieczenie dziecka – online lub stacjonarnie.

Towarzystwa, np. UNIQA, oferują różne warianty na ubezpieczenie szkolne – koszt każdej z polis uzależniony jest od dokonanego przez klienta wyboru. NNW wykupione jako indywidualna polisa pozwala na skonfigurowanie go tak, by najlepiej odpowiadało Twoim wymaganiom. Można wybrać pakiet NNW szkolnego z ubezpieczeniem OC w życiu prywatnym, czy przed hejtem w sieci, które obejmuje pomoc prawnika oraz specjalisty IT.

Im szerszy zakres ochrony i wyższe sumy ubezpieczeniowe, wskazujące na górną granicę odpowiedzialności towarzystwa, tym zwykle droższa będzie składka na NNW dla dziecka szkolnego, ale i wyższe świadczenia, jakie mogą być wypłacone za trwały uszczerbek na zdrowiu.

Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.