Kategorie
Rzeczy dla dzieci

Niewidoczne korzyści z ubezpieczenia NNW szkolnego dla Twojego dziecka

Polisa NNW szkolna może być wykupiona w wariancie grupowym, gdy na mocy jednej umowy ubezpieczeniowej ochroną objęta jest większa grupa dzieci, np. z jednej klasy czy szkoły, ale i w wariancie indywidualnym, gdy jako osoba ubezpieczająca decydujesz, jaki będzie zakres polisy. Jak to zrobić? Jakie korzyści z ubezpieczenia szkolnego NNW dziecka możesz osiągnąć?

Czym jest ubezpieczenie szkolne NNW?

Szkolne NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym, które rodzice czy opiekunowie prawni dziecka mogą, ale nie muszą mu wykupywać. Choć wiele osób jest przekonanych, że polisa stanowi element corocznej wyprawki szkolnej, to jest to tylko opcja wyboru dla Ciebie, dla ucznia i jego rodziny.

NNW szkolne stanowi ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Z racji tego, że nie jest ono zaliczane do grona obowiązkowych, towarzystwa, oferując je, mogą dowolnie kształtować zakres ochrony. Warte zauważenia jest tutaj, że polisy NNW dla uczniów mogą być oferowane w różnych wariantach, różniących się między sobą zakresem ochrony czy sumą gwarancyjną, ale również mogą to być polisy indywidualne i grupowe, dla wielu uczniów w tym samym czasie.

Co obejmuje ubezpieczenie NNW szkolne?

W podstawowej wersji polisa NNW dla uczniów szkół różnego szczebla zapewnia ochronę w sytuacjach związanych z poważną chorobą dziecka lub wypadkiem, stąd też nazwa – od następstw nieszczęśliwych wypadków. Mogą one dotyczyć pobytu w szpitalu, rehabilitacji w związku z zaistniałym wypadkiem i nie tylko.

W zależności od wybranej oferty zakres NNW dla dziecka uczącego się w szkole może być nieco inny. Na przykład na stronie ubezpieczyciela UNIQA – https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-dziecka/ wskazano, że obejmuje ono świadczenia dotyczące:

· nagłego zachorowania,

· konsultacji lekarzy specjalistów – bez skierowania, bez kolejek, w krótkim czasie,

· wypadku,

· konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem,

· leczenia dziecka po wypadku, powodującym powstanie uszczerbku na zdrowiu, w tym wizyt u lekarzy, badań laboratoryjnych i obrazowych,

· pobytu w szpitalu – w przypadku choroby lub wypadku.

Jakie dodatkowe korzyści może obejmować ubezpieczenie NNW dziecka?

Wskazany zakres ochrony nie wyczerpuje jeszcze wszystkich możliwości w tym zakresie. Na stronie https://www.uniqa.pl/ubezpieczenie-szkolne/ wskazano dodatkowe opcje – ubezpieczenie szkolne obejmuje nie tylko uszkodzenie ciała i śmierć. To polisa, która:

· obejmuje wyczynowe uprawianie sportu – ochrona bez wymaganej dodatkowej składki,

· daje możliwość samodzielnego wyboru pasującego Tobie wariantu ubezpieczenia,

· działa całodobowo, także poza placówką szkolną,

· pozwala skorzystać z OC w życiu prywatnym – opcja dla młodzieży.

Jakie świadczenia zapewnia ubezpieczenie szkolne NNW dla dziecka?

W zależności od wybranego wariantu indywidualnego NNW trzeba przyznać, że ubezpieczenie szkolne zalety ma liczne. Do atutów zaliczyć należy:

· szeroki zakres ochrony,

· możliwość objęcia ubezpieczeniem dzieci i młodzieży do 26. roku życia,

· wypłata świadczenia w związku z uszkodzeniem ciała lub śmiercią ubezpieczonego, wraz ze świadczeniami za pobyt w szpitalu oraz zwrotem kosztów leczenia i rehabilitacji,

· odpowiedzialność ubezpieczyciela za uszkodzenie lub zniszczenie okularów korekcyjnych w wyniku NNW,

· pokrycie wydatków na nabycie protez, zakup lub wypożyczenie środków pomocniczych w następstwie nieszczęśliwego wypadku,

· można je rozszerzyć o przypadki związane z hejtem w internecie,

· dodatkowe świadczenia na wypadek ukąszenia kleszcza.

Możesz dopasować ofertę i zakres sum ubezpieczenia NNW szkolnego w wariancie indywidualnym do swoich potrzeb i możliwości finansowych.

Avatar photo

Autor/ka: NATULI dzieci są ważne

Redakcja NATULI Dzieci są ważne


Mądry rodzic, bo czyta…

Sprawdź, co dobrego wydaliśmy ostatnio w Natuli.

Czytamy 1000 książek rocznie, by wybrać dla ciebie te najlepsze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.