Kategorie
Edukacja Kryzys szkoły Książki Książki dla rodziców

„Nowa szkoła” to książka dla gotowych na zmianę polskiej szkoły

Nareszcie jest – książka o polskiej szkole! Nie teoretyczna, ale ze wszech miar praktyczna. Krytyczna wobec szkolnej rzeczywistości, ale mimo to wspierająca i przepełniona wiarą, że to wcale nie rewolucja, ale zmiana przekonań i praca u podstaw są szansą dla dzieci w obecnym systemie edukacji.

Książka Nowa szkoła otwiera serię edukacyjną Wydawnictwa Natuli, będącego częścią dziecisawazne.pl. Jej autorką jest Anna Szulc – nauczycielka matematyki z 30-letnim stażem, propagatorka Porozumienia bez Przemocy w edukacji, organizatorka konferencji Empatyczna Edukacja – Empatyczna Polska, liderka „zmian przy tablicy”, wychowawca młodzieży i wulkan energii.

Nowa Szkoła, czyli jaka?

Książka ta została napisana jako świadectwo przemiany “pruskiego nauczania” w empatyczne wsparcie dzieci w uczeniu się. Nie za granicą, ale w Polsce! Nie w szkole alternatywnej, ale w publicznej szkole systemowej! Nie w pierwszych klasach nauczania początkowego, ale w liceum na lekcjach matematyki!

Uwaga! Reklama do czytania

Jak zrozumieć małe dziecko

Poradnik pomagający w codziennej opiece Twojego dziecka

Zobacz w księgarni Natuli.pl

Uwaga! Reklama do czytania

Wild child, czyli naturalny rozwój dziecka

Książka o rozwoju dziecka 2-5 lat. Praktyczne rozwiązania na najczęstsze rodzicielskie wyzwania.

CHCESZ? KLIKNIJ!

Skoro dokonała tego autorka – nauczycielka ze Zduńskiej Woli, fakt ten oznacza jedno: zmiana jest nie tylko możliwa, ale znajduje się w zasięgu rąk nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców. A warunkiem niezbędnym do jej skutecznego wprowadzenia jest krytyczne spojrzenie na szkolną rzeczywistość i rozpoczęcie… od “samego siebie”.

“Świat na przełomie XX i XXI wieku zmienił się jak nigdy dotąd. Możemy podróżować w najdalsze zakątki świata, realizować śmiałe, twórcze projekty i pracować na drugiej półkuli, siedząc w biurze we własnym domu. A szkoła? Polska szkoła zmieniła się niewiele. Jak przed laty, uczniowie siedzą w równych rzędach w ławkach, nauczyciele podają informacje, a następnie dokonuje się sprawdzenia tego, co uczeń zapamiętał.” Nowa szkoła proponuje bardziej przyjazną i dostosowaną do potrzeb współczesnych uczniów drogę.

Odpytywanie przy tablicy, kartkówki, testy, wystawianie ocen, zadania domowe, wywiadówki – to codzienność uczniów i nauczycieli (a pośrednio również rodziców), które Anna Szulc rozpracowała na czynniki pierwsze, szukając odpowiedzi, jak wykorzystać dostępne nauczycielom metody pracy, by najlepiej służyły uczniom. Odpowiedź znalazła i z sukcesem wprowadza nowy warsztat pracy w życie od ponad 10 lat. Swoim doświadczeniem dzieli się z innymi nauczycielami podczas organizowanych konferencji, a od dziś także na łamach tej książki.

Dla kogo jest ta książka?

Nowa szkoła to książka – przewodnik dla nauczycieli, dyrektorów szkół i rodziców, którzy czują potrzebę zmian i są zdeterminowani, by podjąć działania. Autorka przekonuje, że, aby efektywnie działać wcale nie trzeba czekać na kolejną reformę edukacji. Wolność nauczyciela w ramach obecnego systemu jest możliwa i, niestety, najczęściej to wewnętrzne ograniczenia – czy to w postaci przekonań, czy braku odpowiednich narzędzi – determinują szkolną rzeczywistość.

Nowa dyscyplina. Ciepłe, spokojne i pewne wychowanie od małego dziecka do nastolatka

Jak być przewodnikiem dziecka i odpowiedzialnie orientować je w tym chaotycznym świecie. 
Autor mówi: rodzice, nie warto wdawać się w negocjacje, ciągle prosić, stawiać tylu pytań. Mamy inne rozwiązania, znacznie skuteczniejsze i korzystniejsze dla naszych relacji z dziećmi. Stoi za nimi nowa dyscyplina. I wcale nie trzeba być przy tym surowym.

CHCESZ? KLIKNIJ!

Opisując własne, praktykowane od lat metody pracy Anna Szulc pokazuje, jak małymi krokami dokonać tego, by:

 • szkoła stała się miejscem przyjaznym zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli a relacje rodzic – nauczyciel wspierały rozwój ucznia,
 • uczeń nie musiał skupiać się na zdobywaniu ocen i punktów, miał prawo do popełniania błędów i uczenia się na nich,
 • celem pracy nauczyciela było kształcenie umiejętności potrzebnych młodym ludziom we współczesnym świecie, a nie tylko przygotowanie ich do egzaminów,
 • ułatwić dzieciom proces uczenia się, zredukować stres i pobudzić wewnętrzną motywację, czerpiąc z najnowszej wiedzy o mózgu,
 • oprócz wiedzy przedmiotowej, szkoła przygotowywała uczniów do radzenia sobie z trudnościami, podejmowaniem decyzji i braniem odpowiedzialności
 • a w końcu, by wspólna praca nauczycieli i uczniów dawała obu stronom satysfakcję i przełożyła się na to, czemu edukacja w ogólnym zarysie powinna służyć – rozwojowi człowieka i rozwojowi społeczeństwa. 

Dlaczego trzeba przeczytać tę książkę?

Istnieją ku temu przynajmniej trzy powody:

 1. ponieważ nasze dzieci mają naturalne i konstytucyjne prawo do nauki i rozwijania własnego potencjału w życzliwej, wspierającej atmosferze a obowiązkiem dorosłych jest zapewnić im najlepsze warunki,
 2. ponieważ bez edukacji nastawionej na rozwój kompetencji, odpowiedzialności, rozwiązywania problemów i empatycznej komunikacji będziemy mieć społeczeństwo, które dużo wie ale niewiele potrafi,
 3. ponieważ bierna postawa i narzekanie rzadko przynoszą dobre rozwiązania, a pozytywny przykład, kreatywne podejście i współpraca ludzi “którym zależy” są w stanie wyzwolić energię zmiany.

Co znajdziesz w środku? 

Wstęp 

1. Moja droga transformacji 

 • Co dla mnie oznacza bycie nauczycielem? 
 • Jak powielałam wyuczone metody pracy nauczyciela? 
 • Jakie były powody poszukiwań, które doprowadziły do zmian mojego warsztatu pracy? 
 • Porozumienie bez Przemocy – nowy etap transformacji 
 • Neurobiologia w praktyce nauczyciela 
 • Jak dziś wygląda mój warsztat pracy?

2. Edukacja – naturalna potrzeba człowieka 

 • Czym jest edukacja naturalna? 
 • Krótka historia edukacji naturalnej 
 • Skąd się wzięła instytucja szkoły? 
 • Rola szkoły i nauczycieli we współczesnym świecie 
 • Czy współczesna szkoła ma szansę wrócić na tory edukacji naturalnej? 

3. Zmiana w edukacji 

 • Dlaczego szkoła potrzebuje zmiany?
 • Dlaczego tak trudno zmienić polską szkołę? 
 • Czy zmiana w polskiej szkole jest możliwa?

4. Oceny w szkole 

 • Dlaczego ocenianie nie działa? 
 • Społeczne długoterminowe skutki ocen 
 • Jak przeformułować znaczenie oceny w szkole? 
 • Jak to wygląda w praktyce? 
 • Czy to działa? 

5. Uczenie się na lekcji i zadania domowe 

 • Lekcja miejscem nieefektywnej nauki 
 • Efektywne metody pracy na lekcji 
 • Zadania domowe 

6. Relacje uczeń–nauczyciel–rodzic 

 • Kontakt rodziców i nauczycieli 
 • Dobre relacje w sytuacji uczeń–nauczyciel–rodzic 

7. Trudne sytuacje w szkolnej codzienności 

 • Trudne sytuacje w grupie rówieśniczej 
 • Trudne sytuacje w relacji uczeń–nauczyciel 
 • Trudne sytuacje w relacji uczeń–nauczyciel–rodzic 
 • Trudności w obszarze łamania szkolnych zasad 
 • Dlaczego uczniowie są „niegrzeczni”? 
 • Dlaczego wiele metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami nie działa? 
 • Jak empatia i neurobiologia pomagają wspierać uczniów w trudnych momentach? 

8. Atmosfera w szkole 

 • Atmosfera w szkole zależy od nauczyciela 
 • Jak budować warunki sprzyjające uczeniu się i dobrym relacjom w szkole? 
 • Korzyści społeczne realizowania procesu nauki w dobrej atmosferze 

Uwaga! Reklama do czytania

Jak zrozumieć małe dziecko

Poradnik świadomego rodzicielstwa

Cud rodzicielstwa

Wsłuchaj się naprawdę w głos swojego dziecka

Tylko dobre książki dla dzieci i rodziców | Księgarnia Natuli

9. Zakończenie: nauczyciel przy tablicy 

“Szkoła, która za pomocą nagród i kar stwarza warunki do tego, że człowiek staje się zagrożeniem dla drugiego człowieka, działa destrukcyjnie. Kształcenie oparte na rywalizacji, byciu lepszym od innych przyczyniło się do powstania nieempatycznego społeczeństwa. Takiego, w którym z władzy korzysta ten, kto ją posiada, a sposobem na jej zdobycie i uznanie w oczach innych są krytyka i dyskredytowanie rywala (…) Sens edukacji przyjaznej człowiekowi stanowi wiara w człowieka, wsparcie w rozwoju i traktowanie ludzkich błędów jako pożądanego procesu uczenia się.”  I taka właśnie jest nowa szkoła, której potrzebują nasze dzieci!

Książkę „Nowa szkoła” kupisz w naszej Księgarni Natuli

Aga Nuckowska

Autor/ka: Aga Nuckowski

Redaktor naczelna NATULI Dzieci są ważne. Terapeutka Gestalt, pedagog i filolog. Współautorka książki "Jak zrozumieć małe dziecko". Inicjatorka wielu działań na rzecz dzieci w Polsce i poza nią. Mieszka na wyspie na środku Pacyfiku.


Mądry rodzic, bo czyta…

Sprawdź, co dobrego wydaliśmy ostatnio w Natuli.

Czytamy 1000 książek rocznie, by wybrać dla ciebie te najlepsze…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.