Kategorie
Niemowlę

Noszenie dziecka jest naturalne dla naszego gatunku (bardziej niż wózek i łóżeczko!)

Czasami od naszych ciotek i babek słyszymy rady, wypowiadane przecież w dobrej wierze: „Nie noś, bo się przyzwyczai”. Osoby, które tak nam radzą, święcie wierzą w słuszność swojego podejścia – tak je nauczono, gdy same były młodymi matkami.